Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres Prievidza

Vitajte na stránke obce Malinová

Pozvánky na podujatia v mesiaci jún a júl v Malinovej.

  1.jún 2016 - MDD v Malinovej - kreslenie kriedou na asfaltovú cestu

  5.jún 2016 - Púť - rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho

25.jún 2016 - zájazd na Duklu

     jún  2016 - turistika  Poľana - CHKO Poľana

9.júl 2016 - prázdninové podujatie pre deti - areál ihriska v Malinovej

9.júl 2016 - Spoločný futbalový turnaj vyslúžilcov obcí Občianskeho združenia Hornonitrie

                                                                                      * * *

KRESLENIE KRIEDOU NA CESTU 1. JÚN 2016

Je to obľúbená zábava pre detí. Našli sme odľahlú časť v obci, kde budú mať deti pokoj od áut a premávky na ceste.

Podujatie už tradične organizujú členky Únie žien Slovenska v Malinovej

                      1.júna 2016 o 16,00h

                na ceste neďaleko bytovky .

Príďte s deťmi na peknú akciu osláviť Medzinárodný deň detí. Kriedy máme pre všetky deti. Tento rok okrem  rôznych kresieb, na ktoré sa tešíme  bude aj súťaž v kreslení smajlíkov.

                                                                                                                      * * *

 

SZPB v Malinovej organizuje 25.júna 2016

zájazd na Duklu. 

Poplatok na jednu osobu je 20 €. 

Súčasťou zájazdu bude aj voľná prehliadka  mesta Svidník.   Prihlásiť sa môžete u predsedu SZPB v Malinovej  Petra Benku, ktorý poskytne aj bližšie informácie.

 * * *

      

                                                                   MALIINOVSKÁ  PÚŤ

                                           Farnosť Nitrianske Pravno, filiálka Malinová oznamuje,

                                               že dňa 5.júna 2016 sa uskutoční v našej obci púť. 

                            Svätá omša sa koná o 15,00h v rímsko-katolíckom kostole  v Malinovej.

                                                                                  * * *

                                                                        DHZ MALINOVÁ

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Malinová  splnili previerky pripravenosti, ktorých sa zúčastnili  v sobotu 28.5.2016. Previerok sa zúčastnilo 7 družstiev DHZ.

                                                                                   * * *

                                          PRETEKY V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ ZBRANE

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Malinovej, spoločne so Združením technických a športových činností v Malinovej a Úniou žien Slovenska v Malinovej  zorganizovali ďalší ročník  streleckých pretekov.                  

                                      Streľba zo vzduchovej zbrane " O pohár oslobodenia obce".

Podujatie sa konalo v sobotu popoludní  28.mája 2016 na strelnici v Malinovej.

Na streľby sa mohli prihlásiť deti, dospelí aj rodiny a spoločne stráviť popoludnie v prírode. Organizátori navarili pre všetkých aj chutný guláš.

                                                                                    * * *

                                                        OLYMPIÁDA  DETÍ  HORNEJ  NITRY

Sedemdesiat dní pre konaním skutočnej Olympiády, 27.5.2016 pripravilo Združenie miest a obcí hornej Nitry prvý ročník Olympiády detí hornej Nitry. Konala sa za účasti 148 žiakov - športovcov, z 28 základných škôl v okrese Prievidza. Podujatie sa konalo v areáli ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi. Nástup športovcov, štátna a olympijská hymna umocnili slávnostnú atmosféru. Olympijský oheň pri nástupe priniesli  olypionici z okresu Prievidza:  Marta Pernišová, hádzanárka, Michal Gogola a Peter Nižný, vodné pólo. 

Základná škola v Nitrianskom Pravne pripravila na olympiádu osem žiakov a podali skvelé výkony. Súťažilo sa v troch disciplínach, kategória chlapci a dievčatá. Môžeme sa pochváliť, že striebornú medailu v behu na krátku trať získal Emanuel Drška a zlatú medailu v buhu na 800metrov získal Alex Štefan. Obaja žiaci sú z Malinovej. Blahoželáme k výbornému výkonu a  prajeme  veľa trpezlivosti pri tréningoch a zdolávaní prekážok. 

                                                                                     * * *

        Rada školy pri Materskej škole v Malinovej  v spolupráci s pani učiteľkami a ZRPŠ pripravili

                                                          DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Podujatie pre deti v predškolskom veku spolu s rodičmi sa začalo o 10,00h na školskom dvore. Už pár minút predtým sa na pripravených stoloch objavovali všakovaké dobroty, ktoré prinášali rodičia.

Počas dňa si všetci mohli prezrieť priestory materskej školy, ktorá bola počas uplynulých dvoch rokov zrekonštruovaná a priestory pre deti sa rozšírili o jednu triedu, samostatnú spálňu, kancelárie a sociálne zariadenia. 

 

Na školskom dvore vznikol zábavný dvor, perníková chalúpka a pri nej horel oheň  - všetko bolo pripravené aj na opekanie.  To nebolo všetko, pretože šikovná Šmoulinka  deťom precvičovala tance a to sa deťom páčilo tiež.  Súťaže pripravili pani učiteľky a deti ich absolvovali spolu s rodičmi. Sladkosti, ktoré dostali deti za svoju šikovnosť venoval rodák Wilhelm Palesch z Nemecka.

                                                                               * * *

                                         Vzácna a nevšedná návšteva rodáka z Cachu.

Wilhelm Palesch - rodák z Cachu, kňaz, ktorý pôsobil v Rusku a dostal vzácne vyznamenanie vo Vatikáne, navštívil rodnú obec so svojimi priateľmi, kňazmi 19.mája 2016. Na obecnom úrade vzácnu  návštevu srdečne privítala starostka obce Mária Luprichová s manželmi Richterovcami, s ktorými je pán Palesch  neustále v kontakte. V súčasnej dobe je viac ako desať rokov na dôchodku a žije v Nemecku.                                                                                                                         foto: P.Remiaš

Jeho návštevy rodnej obce sa od vysťahovania dajú spočítať na jednej ruke. V obci bol len niekoľkokrát. Naposledy v roku 1994 keď obec slávila 100 rokov vysvätenia mietsneho kostola.

V Parku rodákov v Malinovej teda pribudol ďalší strom. A ako povedal, vrátil svoje korene do rodnej zeme.

Prechádzali spoločne s priateľmi obcou a uličkami, v očakávaní koho stretnú. Navštívili miesto, kde mal rodný dom, pamätal si na uličky, spomínal na vzácne chvíle s rodičmi keď bol dieťa - rozprával, spomínal...

Zaujímal sa o výchovu, vzdelanie, podmienky aké máme na dedine, ako trávime voľný čas. So záujmom spoločne navštívili aj deti v materskej škole. Deti potešil sladkosťami a tie na oplátku nezaháľali a  začali spievať.

Podvečer sa konala svätá omša. Za oltárom  stálo sedem kňazov. Wilhelm Palesch odslúžil so svojimi spolubratmi  v Malinovej v kostole vínimočnú  svätú omšu. Spomenul svoju životnú púť, rozprával o tom, aké je dôležité nezabudnúť na to, kde máme svoje korene aj keď prejdeme celý svet. Počas omše všetci kňazi  prítomných potešili skutočne krásnym spevom a umocnili celý večer .

Po skončení omše venoval  svoje spomienky a rozhovory občanom Malinovej, ktorí sa  zišli pred kostolom. Spevácka skupina  ZLATAVA zaspievala pár piesní  a tie, v cachovskom  nárečí pán Palesch so slzami, ale aj malým priateľským úsmevom  spieval tiež. Mal nesmierne ťažký život.  Patrí k nemu aj  20 rokov, ktoré strávil v  bývalom Rusku, v pracovnom tábore na  Sibíri. Jeho vôľa a viera v dobro  premohla všetky trápenia. Ďakujeme za toto stretnutie.                                                                                                      foto: Laura Štefíková                    

* * *      

         DEŇ MATIEK - Spolok karpatských Nemcov

Spoločné stretnutie členiek MO Karpatsko-nemeckého spolku v Malinovej sa konalo v kultúrnom dome v piatok, 6.mája 2016. Kultúrny program v podaní detí z Materskej školy v Malinovej a básne v podaní žiakov ZŠ  v Nitrianskom Pravne v nemeckom jazyku boli pre mamičky a staré mamy príjemným spestrením popoludnia.  

 * * *

   DEŇ MATIEK - Klub dôchodcov Malinová

8.mája 2016 sa stretli členovia a členky Klubu dôchodcov v Malinovej pri príležitosti Dňa matiek.

V mene Obecného zastupiteľstva v Malinovej  sa na tomto slávnostnom stretnutí poďakovala Mária Kmeťová, poslankyňa OZ s kyticou kvetov a vecným darom  predsedníčke, Ide Richterovej za aktívnu a dlhoročnú prácu v klube dôchodcov.  Výbor KD zvolil na nasledujúce obdobie novú predsedníčku Klubu dôchodcov  v Malinovej Śtefániu Niklovú. Želáme veľa elánu, pevné zdravie a úspechy v práci.

* * *

Slávik 2016

Dievčatá z Materskej školy v Malinovej sa tiež pridali k malým speváckym talentom a zúšastnili sa v podujatia Slávik 2016, ktoré v tomto roku  pre žiakov materských škôl zorganizovala Materská škola v Pravenci.  Adelka a Nelka  nás úspešne reprezentovali.

Ďakujeme za účasť a blahoželáme k úspechu!

 * * *

V sobotu 7. mája 2016 sa uskutočnil X. ročník spoločného výstupu obcí na Maguru.

Z dediny sa vybrala takmer štyridsať členná skupina, ale cestou sa pridalo ďalších 15 turistov.

Obec Lazany, Poruba, Malnová, Kanianka, Chvojnica, Tužina, Poluvsie, Čavoj, Temeš, Nevidzany - všetci mali zastúpenie na tomto podujatí, ale najviac obyvateľov bolo z Lazian.

Začiatok túry bol organizovaný najmä z  obce Poruba.  Malinovčania mali už tradične stretnutie pri Obecnom úrade v Malinovej, kde sa spoločne odfotografovali a vybrali sa okolo vodárne cez porubský lyžiarsky vlek na Obratnú a ďalej na Roveň.

Nedalo sa spočítať množstvo malých a veľkých turistov, ale stretali sa na každom kroku. Najväčším odpočívadlom je každoročne Snežienková lúka na Magure. Starostovia jednotlivých obcí  sem priviedli svojich občanov, ale keďže podujatie má desaťročnú tradíciu a pridávajú sa  mnohí aj z iných obcí a miest. Cesta späť na Roveň, kde všetkých čakal guláš ubiehala oveľa rýchlejšie.
 
V tento deň si niektorí  Malinovčania zachovávajú aj inú tradíciu - výlet Pod horu. Podujatie nebolo zvlášť organizované, ale slnečný deň bol ideálnym na to, aby ste ho možno aj vy s rodinou strávili v prírode. Celodenné občerstvenie Pod horou zabezpečil  Hostinec Cachovanka.  
 

                                                                                 * * *

                                     71.výročie oslobodenia - Deň víťazstva  nad fašizmom

K Pomníku padlým v Malinovej každoročne prichádzajú v tomto období zástupcovia samosprávy, predsedovia a členovia  spoločenských organizácií a združení pôsobiacich v našej obci.  Účasťou a položením kvetov k pomníku si uctia pamiatku padlých v II.svetovej vojne. Spomienková slávnosť sa konala 6.mája 2016.

Prítomným sa prihovorila starostka obce Mária Luprichová, predseda ZO SZPB v Malinovej Peter Benko a Eva Benková členka ZO SZPB.  Zástupcovia samosprávy, spoločenských a záujmových organizácií spoločne položili veniec k Pomníku padlým vo farbách slovenskej zástavy a venovali minútu ticha padlým v II.svetovej vojne.

                                                                

  * * *

                                              Náučný chodník prírodou v Malinovej

1.mája 2016  - deti a rodičia sa vybrali  na prvé túlanie náučným chodníkom prírodou v Malinovej.

Súčasťou celej trasy v dĺžke troch kilometrov sú informačné tabule a na každej z nich je uvedená jedna časť povesti o trpaslíkoch, ktorí v dávnych dobách ťažili v  týchto horách  zlato. 

     Povesť začala rozprávať starostka obce, ale neďaleko lesa už čakali s rozprávaním ďalšej  časti trpaslíci s náradím a lampášikmi, pretože sa chystali nájsť spolu s deťmi poklad.

  Nikto sa v lese nestratil a trpaslíci splnili, čo sľúbili. V lese odvalili kameň a pod ním vykopali vrecúško s kúsočkami "zlata", ktoré rozdali deťom. Vzájomne si všetci spríjemnili prvomájový deň. Na záver sa konalo veľké opekanie. Deti sa naháňali a kotúľali po lúke a rodičia im pripravovali obed. Podujatia sa zúčastnilo 102 účastníkov.

* * *

30.4.2016 - STAVANIE MÁJA

V areáli  Obecného úradu v Malinovej  sa  opäť po roku zišli hasiči, pár futbalistov a nechýbali zdatní  chlapi z dediny, aby postavili máj.  Vďaka týmto ľuďom sa udržiava tradícia, ktorá pretrváva generácie.

Deti z materskej školy pomáhali zdobiť ako vedeli a dievčatá z dediny ho pred samotným stavaním  vyzdobili do plnej krásy.

Sprievodným podujatím bola výstava ručných prác v sále kultúrneho domu, ktorú zorganizovala Únia žien Slovenska v Malinovej. Zúčastnilo sa jej takmer 160 návštevníkov.

Naši domáci majstri predstavili krásne a zaujímavé práce. Vyšívanie, maľovanie, drevorezbu, háčkovanie, pletenie z papiera. Organizátori sa potešili  každému dielu, ktorému venoval niekto svoj voľný čas. Tento rok  priniesla najviac svojich prác  Libuša Pálešová.  Päťdesiat maľovaných obrazov s motívom  prírody  v rôznych ročných obdobiach.

                                                                     

                                                                              * * * ŠPORT * * *

        Turistický klub Malinová pripravuje pre priateľov turistiky  ďalšie zaujímavé trasy,

    ale 21.5.2016 sa vybrali na Flochovú, do Kremnických vrchov a do  Harmaneckej jaskyne.

    Plánované turistické trasy na rok 2016 - pridajte sa!
    jún:                       Poľana - CHKO Poľana
    júl:                        Ohnište - Nízke Tatry            

    august:                Rysy - Vysoké Tatry
    september           Drienok - Veľká Fatra

                                                                                   * * *

      TJ PARTIZÁN MALINOVÁ

                                      Túto sezónu sa futbalisti aj diváci dočkali aj svetelnej tabule.

                                     Bola zakúpená  z 2% z vašich daní a možno aj vďaka vám.

   V ďalšom zápase nastúpili hráči na domácom ihrisku proti mužstvu z Bystričian.

Výsledok 8:1 teší hráčov aj  domácich divákov.   

   3.4.2016 - Diviacka Nová Ves - Malinová. Podľa vyjadrení fanúšikov to všetko  bol zápas na infarkt, ale po záverečnom hvizde píšťalky je výsledok 4:4!

Na domácom ihrisku Malinová - Poruba 3:1

Nepríjemné veterné počasie neodradilo cez dvesto divákov sledovať celý zápas. Záverečný potlesk patril domácim hráčom.

                                                          

                                                       TJ PARTIZÁN MALINOVÁ - ŽIACI

    Malinová - Cigeľ                                                                                                      foto: Laura Štefíková

    * * *

                                Máte informácie o výtlkoch na cestách v našom okolí?

 Informácie o zlom stave ciest, ktoré sú v správe TSK môžete  oznámiť telefonicky

na Okresnú správu ciest do Prievidze, tel.: 046 / 542 31 09 alebo mailom:

info@sctsk.sk        info.pd@sctsk.sk.

                                                                                 * * *     

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU ( PET fľaše, papier, sklené fľaše) v  roku 2016 :

                                                             14.júna,   19. júla,    16.augusta,  

                                            21.septembra,   18.októbra,  22. novembra,  13.decembra.

                                                                                  * * *

Textílie sa zbierajú počas celého roka v e-boxe umiestnenom vedľa posilňovne pri obecnom úrade.

Skolo sa odovzdáva do kontajnerov umiestnenýcj oproti obchodu COOP Jednota v Malinovej.

Sklené tabule z okien môžete odovzdať do bedne pri obecnej pajte. Pri väčšom množstve informujte vopred pracovníka obecného úradu alebo starostku obce. ( tel.0907736607)

                                                                                  * * *

Veľkoobjemový kontajner slúži na  staré koberce, gumu, plastový nábytok, drevený nábytok, matrace, epedá, sanita a iný odpad, ktorý sa veľkosťou nezmestí do kuka nádoby. Pri väčšom množstve odpadu vopred informujte o jeho uložení do veľkoobjemového kontajnera  pracovníka obecného úradu alebo starostku obce. Chladničky, mrazničky televízory, mikrovlnky, PC, tlačiarne sa odovzdávajú na zberné miesto počas pracovných dní OcÚ k obecnej pajte odkiaľ sú následne odvážané.

                           Veľkoobjemový kontajner slúži výhradne pre obyvateľov našej obce.

Upozorňujeme, že podnikateľské subjekty a živnostníci tento kontajner nemôžu využívať bez zmluvného vzťahu uzatvoreného so zberateľskou spoločnosťou.

                                                                                   * * *

                                                 Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

                                                                                                                     * * *

 

Zriaďovateľ MŠ Malinová oznamuje,  že príjme deti do Materskej školy v Malinovej. 

Nové priestory, výučba nemeckého jazyka, moderné vzdelávanie na interaktívnej tabuli, ale aj príjemné prostredie na školskom dvore aj na vychádzkach v okolitej prírode.

Prihlášky si môžete prevziať v materskej škole.

Tel.: 046/ 2443110, 5443109

 

                                                          * * *     

                                                  

Na predaj sú novopostavené rodinné domy v Malinovej, pozemok  5-7árov.

     Individuálna bytová výstavba  Malinová - časť Pri Háji

Informácie získate aj na Obecnom úrade v Malinovej, tel.: 046/5443109

 

V tejto lokalite sú na predaj aj pozemky.

 

 

                                                                                                                          * * *

Fotografie z internetovej stránky obce, z podujatí a činnosti organizácií

si vo veľkosti obrazovky môžete pozrieť len vo fotogalérií.

                                                                                          * * *

                     Monografiu o obci Malinová si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Malinovej

                    - kontakt  046/5443000. Pošleme aj na dobierku. Cena knihy 10€ +5,- € poštovné.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Objednávku môžete zaslať aj mailom na adresu:   malinova@prievidzanet.sk

 

 

 

 

 


 

Fotografie z aktualít

Fotografie z aktuálneho mesiaca

Deň matiek KNS -máj 2016

Deň matiek KNS -máj 2016

Deň matiek KNS-máj 2016

Deň matiek KNS-máj 2016

Deň Matiek-KNS-deti z MŠ

Deň Matiek-KNS-deti z MŠ


 
 
Pietny akt-Deň víťazstva-zástupcovia organizácií

Pietny akt-Deň víťazstva-zástupcovia organizácií

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016


 
 
Magura -spoločný výstup 7.5.2016

Magura -spoločný výstup 7.5.2016

Magura- spoločný výstup 7.5.2016

Magura- spoločný výstup 7.5.2016

Magura-Roveň-spoločný výstup 7.5.2016

Magura-Roveň-spoločný výstup 7.5.2016


 
 
turistika Magura-bunker 7.5.2016

turistika Magura-bunker 7.5.2016

turistika na bunker 7.5.2016

turistika na bunker 7.5.2016

Turistika na bunker1 7.5.2016

Turistika na bunker1 7.5.2016


 
 
Turistika na bunker2 -7.5.2016

Turistika na bunker2 -7.5.2016

žiačky MŠ-Slávik 2016

žiačky MŠ-Slávik 2016

Poďakovanie I.Richterovej

Poďakovanie I.Richterovej


 
 
Deň Matiek-klub dôchodcov

Deň Matiek-klub dôchodcov

náučný chodník -1.máj 2016

náučný chodník -1.máj 2016

náučný chodník 1.máj 2016

náučný chodník 1.máj 2016


 
 
náučný chodník 1.máj 2016

náučný chodník 1.máj 2016

náučný chodník-povesť o trpaslíkoch

náučný chodník-povesť o trpaslíkoch

náučný chodník-spoločné opekanie

náučný chodník-spoločné opekanie


 
 
Magura7.5.2016 - spoločný výstup obcí

Magura7.5.2016 - spoločný výstup obcí

výstava prác - ÚŽS 2016

výstava prác - ÚŽS 2016

výstava prác - ÚŽS 2016

výstava prác - ÚŽS 2016


 
 
príprava na stavanie mája 2016

príprava na stavanie mája 2016

stavanie mája 2016

stavanie mája 2016

stavanie mája 2016

stavanie mája 2016


 
 
stavanie mája - malí pomocníci

stavanie mája - malí pomocníci

Slávnostné stretnutie členov SZPB v Malinovej -mar

Slávnostné stretnutie členov SZPB v Malinovej -marec 2016

Slávn. stretnutie SZPB- zápis do pamätnej knihy

Slávn. stretnutie SZPB- zápis do pamätnej knihy


 
 
Slávn. stretnutie SZPB v Malinovej

Slávn. stretnutie SZPB v Malinovej

voľby do NR SR -marec 2016

voľby do NR SR -marec 2016

voľby do NR SR-foto2

voľby do NR SR-foto2


 
 
Zimné slávnosti - spev. skupina Roveň

Zimné slávnosti - spev. skupina Roveň

Zimné slávnosti - SÚZVUKY - Kľačno

Zimné slávnosti - SÚZVUKY - Kľačno

brigáda miestnych rybárov-marec 2016

brigáda miestnych rybárov-marec 2016


 
 
februárová zabíjačka v Malinovej

februárová zabíjačka v Malinovej

februárová zabíjačka s koštovaním

februárová zabíjačka s koštovaním

februárové dažde- potok Chvojnica

februárové dažde- potok Chvojnica


 
 
februárové dažde - II.stupeň nebezpečenstva

februárové dažde - II.stupeň nebezpečenstva

lampiónový sprievod

lampiónový sprievod

balóny šťastia počas sprievodu sv.martina

balóny šťastia počas sprievodu sv.martina


 
 
deti v sprievode 11.nov 2015

deti v sprievode 11.nov 2015

ZPOZ - uvítanie  Elenky Barnákovej

ZPOZ - uvítanie Elenky Barnákovej

Výstava húb v Malinovej okt. 2015

Výstava húb v Malinovej okt. 2015


 
 
COOP Jednota Malinová - zateplenie

COOP Jednota Malinová - zateplenie

letecký záber - Malinová- sept.2015

letecký záber - Malinová- sept.2015

Nové vozidlo pre DHZ Malinová sept. 2015

Nové vozidlo pre DHZ Malinová sept. 2015


 
 
Kľúče od nového vozidla odovzdal minister vnútra S

Kľúče od nového vozidla odovzdal minister vnútra SR

Park rodákov  dva nové stromčeky - sept.2015

Park rodákov dva nové stromčeky - sept.2015

Stretnutie rodákov sept.2015

Stretnutie rodákov sept.2015


 
 
Materská škola - otvorenie po rekonštrukcii sept.

Materská škola - otvorenie po rekonštrukcii sept. 2015

Darček na školský dvor -sept.2015

Darček na školský dvor -sept.2015

Otvorenie MŠ po rekonštrukcii - sept.2015

Otvorenie MŠ po rekonštrukcii - sept.2015


 
 
Oslavy SNP -stavanie vatry 2015

Oslavy SNP -stavanie vatry 2015

Výstup na bunker - Oslavy SNP 2015

Výstup na bunker - Oslavy SNP 2015

Oslavy SNP 2015

Oslavy SNP 2015


 
 
brigáda rodičov MŠ - august 2015

brigáda rodičov MŠ - august 2015

Park rodákov - nový strom august 2015

Park rodákov - nový strom august 2015

Zamestnanci MEDEXu v nových priestoroch r.2015

Zamestnanci MEDEXu v nových priestoroch r.2015


 
 
Návštevy detí z MŠ na úrade - jún 2015

Návštevy detí z MŠ na úrade - jún 2015

deti z MŠ v ZOO Bojnice - jún 2015

deti z MŠ v ZOO Bojnice - jún 2015

Podujatie na privítanie prázdnin

Podujatie na privítanie prázdnin


 
 
Nočné hľadanie pokladu s deťmi

Nočné hľadanie pokladu s deťmi

brigáda- Klub detí Malinová august 2015

brigáda- Klub detí Malinová august 2015

pomocníci na brigáde - Klub detí Malinová

pomocníci na brigáde - Klub detí Malinová


 
 
Podujatie k prázdninám 2015

Podujatie k prázdninám 2015

Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015

Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015

Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015

Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015


 
 
Fačkovské sedlo- 2SP Band Malinová

Fačkovské sedlo- 2SP Band Malinová

Prvé túlanie náučným chodníkom -brigáda rok 2015

Prvé túlanie náučným chodníkom -brigáda rok 2015

Náučný chodník - Kamenné moria

Náučný chodník - Kamenné moria


 
 
Malinovskí rybári - potok Chvojnica rok 2015

Malinovskí rybári - potok Chvojnica rok 2015

Podujatie  na strelnici- výročie oslobodenia rok 2

Podujatie na strelnici- výročie oslobodenia rok 2015

Spoločný výstup obcí na Maguru, 9.máj 2015

Spoločný výstup obcí na Maguru, 9.máj 2015


 
 
Park rodákov zakvitol už v máji

Park rodákov zakvitol už v máji

stavanie májového stromu r.2015

stavanie májového stromu r.2015

Dom smútku v Malinovej

Dom smútku v Malinovej


 
 
Park rodákov v Malinovej  - august 2014

Park rodákov v Malinovej - august 2014

Park rodákov v Malinovej - návšteva rodákov  a výs

Park rodákov v Malinovej - návšteva rodákov a výsadba stromčekov - rok 2013

Trojičný stĺp v Malinovej - rok 2013 na novo posta

Trojičný stĺp v Malinovej - rok 2013 na novo postavený na pôvodnom mieste


 
 
Brigáda - bunker nad Malinovou - august 2014

Brigáda - bunker nad Malinovou - august 2014

Bunker nad Malinovou - príjemné posedenie uprostre

Bunker nad Malinovou - príjemné posedenie uprostred lesa -august 2014

Park rodákov v Malinovej - fotografia na pamiatku

Park rodákov v Malinovej - fotografia na pamiatku r.2014


 
 
Jeseň je dar - október 2014, účinkoval Klub dôchod

Jeseň je dar - október 2014, účinkoval Klub dôchodcov Malinová

Varenie bryndzových halušiek - Deň obci Pravňans

Varenie bryndzových halušiek
- Deň obci Pravňanskej doliny 2014 Nitr. Pravno

Deň obcí 2014 - hostia podujatia

Deň obcí 2014 - hostia podujatia


 
 
Deň obcí - kuchárky z Malinovej

Deň obcí - kuchárky z Malinovej

Sprievod Kežmarkom

Sprievod Kežmarkom - festival 2014
Autor: M.Luprichová

Zlatava- Sviatok kultúry a vzájomnosti Kežmarok 2014

Zlatava- Sviatok kultúry a vzájomnosti Kežmarok 2014
Autor: M.Luprichová


 
 
Náučný chodník prírodou obce Malinová

Náučný chodník prírodou obce Malinová

Náučný chodník_príprava

Náučný chodník_príprava
Autor: M.Luprichová


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa informovať o novinkách na stránke obce Malinová

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 29.5.2016

meniny má: Vilma

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Malinová


2850285

Úvodná stránka