Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránke obce Malinová

                                   Kliknite na erb a ukážu sa aj iné fotografie.      

                                             Klub dôchodcov Malinová.

V týchto chladných dňoch si naši dôchodcovia v spolupráci s obcou  príjemnú zábavu. Prečo by mali sedieť doma, keď sa dá využiť voľný čas aj inak...  utorok a vo štvrtok chodia do kúpeľov v Bojniciach. Pri liečivej termálnej vode pookreje každý. Bola by škoda sedieť doma, keď je možnosť trochu inej aktivity a zároveň aj niečo urobiť pre svoje zdravie.

Pár žien je v kúpeľoch a iné tkajú koberce. Pekne sa striedajú a veru je hneď veselšie! Je o čom rozprávať aj na čo spomínať.

Ako aj v týchto dňoch. Klub dôchodcov v Malinovej má svoju miestnosť v budove obecného úradu.  Obec dostala darom krosná, starostka obce zariadila všetko potrebné a aktivita dôchodcov nenechala na seba dlho čakať. Šikovná školiteľka, p.Kurišová z Nitrianskeho Pravna zaučila ako prvú starostku obce a spoločne utkali prvé riadky koberca.  Pridala sa aj predsedníčka klubu dôchodcov.  Postupne aj ďalšie ženičky a tak začína tradičná umelecká práca aj v Malinovej. Ďakujeme za tento úžasný dar!

Trošku dlhšie trvali prípravy, ale  so šikovnými ľuďmi sa všetko dá urobiť.  Kto  netká, strihá látky a robí prípravné práce. Veríme, že  sa remeslo rozšíri a pri nedeľných stretnutiach v Klube dôchodcov v Malinovej, ale aj počas voľných chvíľ v zimnom období sa viacerým podarí nie jedno pekné tkáčske dielko, ktorým  nás všetkých potešia.

                                                                   * * *

                                         ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA

                                   04. 02. – 04. 03. 2017 v obciach pravnianskej doliny

               Pozývame Vás na posledné dve podujatia zimných slávností, ktoré sa uskutočnia 

25. 2. 2017  Súzvuky v obci Tužina.  Začiatok o  15:00 h  v kultúrnom dome 

4.3.2017   Majstri pravňanskej doliny  v Malinovej. Od o 15,00 do 17,30hod. v kultúrnom dome 

              Projekt zahŕňa 6 podujatí, ktoré sa vo fašiangovom období konajú v obciach pravnianskej doliny - výstava ľudového umenia, folklórny festival, festival detského folklóru, súťaž interpretov ľudovej hudby, prehliadka speváckych skupín Karpatských Nemcov, jarmok ľudových remesiel. Cieľom podujatia je zachovávanie ľudovej kultúry v regióne hornej Nitry, vyhľadávanie a mapovanie tradičného zvykoslovia, jeho spracovávanie do scénických programov a uvádzanie do života ľudí – s osobitným zreteľom na zimné zvykoslovie v období fašiangov.

  4. 2.2017      Otvorenie Zimných slávností Hornonitria  v obradnej miestnosti na  Obecnom úrade

                       v Nitrianskom Pravne, vernisážou výstavy diel B. Tomanovej (Poruba) hačkovaná a

                       šitá čipka a T. Bartoša (Nedožery-Brezany) drotárske práce

 4. 2. 2017      Zimné slávnosti folklóru, kultúrny dom Pravenec -  vystúpenia 9 folklórnych skupín

                       a folklórnych súborov hornej Nitry. Po kultúrnom programe pokračovali slávnosti

                       ľudovou  veselicou a sprievodom fašiangových masiek. 

Druhé podujatie Zimných slávností na hornej Nitre sa konalo v obci Pravenec. Spevom, hudbou a tancom rozpútali dobrú zábavu. Počas večera sa predstavili folklórne súbory z Novák, Rudnianskej Lehoty, Chrenovca-Brusna, Lazian, spevácka skupina z Pravenca a iné.

Záverečná pieseň folkloristov "Kopala studienku...", znela v podaní všetkých účinkujúcich, ktorí prišli spoločne na pódium, ale aj v podaní divákov, ktorí toto podujatie sprevádzajú viac ako štvrťstoročie.   XXVI.ročník Zimných folklórnych slávností Hornonitria zahájil veselú fašiangovú náladu, ktorá sa rozletí do okolitých obcí. Konajú sa obecné zabíjačky, maškarné plesy. Po období zábavy a hojnosti príde pôst. No spev bude všade znieť ešte celý február  až do škaredej stredy!   

Deň detského folklóru sa konal v obci Poruba 12.2.2017. Účinkovali deti z Materskej školy v Porube, DFS Kapsiarik z Poruby a DFS Sielnica z Lazian.

Videli sme krásne predstavenia. Určite skrývajú mnoho hodín nácviku a trpezlivosti a preto patrí vedúcim skupín veľké poďakovanie za ich snahu. Veľký potlesk patril aj hosťovi podujatia, ktorým bola skupina "Mladý heligón" z Rabčíc.

Ďalšie z podujatí vrámci zimných slávností sa uskutočnilo v sobotu, 18.2.2017  v kultúrnom dome v Poluvsí. 17. ročník - Pamätnice Jozefa Strečanského, rodáka z Poluvsia a milovníka folklóru s veľkým srdcom, milovníka ľudového umenia v celej svojej kráse. Putovnej štafety Zimných slávností Hornonitria sa ujal starosta obce  Poluvsie a začala súťažná prehliadka sólistov inštrumentalistov -  neprofesionálnych interpretov ľudových piesní.   

Sprievodným podujatím bola výstava hudobných nástrojov Jozefa Sobotu, ktorý je ľudový husliar. So slovami " Výsledok mojej práce teší moju dušu," urobil veľké gesto a jednej zo súťažiacich venoval na tomto podujatí husle.

Hosťom XVII. ročník Pamätnice Jozefa Strečanského bola Ľudová hudba Erika Kadlíčka, ktorý v súčasnej dobe študuje a pôsobí v Prahe. Ako povedal sám primáš,  toto zoskupenie bolo zostavené práve pre tohtoročnú pamätnicu.Erik Kadlíček, primáš, Lukáš Baran, kontra, Ján Lauroško, kontrabas, Samuel Michalec, cimbal a  spev Lucia Bakaiová. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

            Pozývame Vás na ďalšie podujatie zimných slávností, ktoré sa uskutoční 

25. 02. 2017   pod názvom   Súzvuky do obce Tužina.  Začiatok o  15:00 h  v kultúrnom dome -  vystúpenia speváckych skupín Karpatských  Nemcov, ktoré pôsobia v pravnianskej doline. Na podujatí  vystúpi ako hosť mužská spevácka skupina LIDOVEC so Solčian.

04. 03. 2017      Majstri pravnianskej doliny - Kultúrny dom Malinová

- Prezentácia tradičnej remeselnej výroby majstrov pravnianskej  doliny a regiónu hornej Nitry - hosťom podujatia budú kováči z Nitrianskeho Pravna. Kováčske remeslo bolo od nepamäti synonymom poctivej práce, vysokej remeselnej zručnosti a kvality. Výsledkami ich práce sa hrdo hlásia k odkazu  predchodcov pri zachovaní všetkých atribútov skutočného kováčskeho kumštu.       

                                                                         * * *

                                    PRVÝ HASIČSKÝ PLES  sa konal aj v našej obci.

Hostí na prvom hasičskom plese v Malinovej privítala starostka obce Mária Luprichová.

Vystúpenie mažoretiek bolo prvým vstupom a nasledoval úvodný valčík, pri ktorom tancom otvoril  ples Jaroslav Petráš, predseda DHZO Malinová  s manželkou. 

              Ďakujeme všetkým za výbornú atmosféru a dobrú náladu počas celého večera!

                                                                            * * *

                   UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV HYDINY A VTÁCTVA! 

                                                VETERINÁRNE  OPATRENIE

Regionálna veterinárna a potravinová komora Prievidza vyhlasuje veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky.

Do tohto pásma spadá aj kataster obce Malinová

 - ostatné katastrálne územia Prievidza, Nováky, Div.Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Liešťany, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šútovce, Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany, Poluvsie, Pravenec, Chvojnica, Nitr. Pravno, Malá Čausa, Chrenovec-Brusno, Cigeľ, Sebedražie, Koš, Lehota p.Vtáčnikom a Poľovné spoločnosti v týchto obciach.

Žiadame všetkých chovateľov sliepok, kačíc, husí, moriek a vtáctva, aby nahlásili na Obecný úrad v Malinovej prípadné úhyny domácich zvierat a vtáctva. Všetkým chovateľom v obci boli do schránok  doručené  pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať až do odvolania mimoriadnych opatrení.

Prikazuje sa najmä zabezpečiť chov v uzavretých  priestoroch, zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch  z týchto priestorov, zamedziť  možnosti priameho kontaktu voľne lietajúceho vtáctva s hydinou, nesmie sa  na napájanie používať voda z povrchových vôd, ktorá je prístupná voľne žijúcemu vtáctvu.

Zakazuje sa akýkoľvek presun živej aj zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva vo všetkých obciach, vynášanie hnojov, podstielok a kalov z hydiny do voľnej prírody bez povolenia  RVPS. Akékoľvek náhle zmeny v chove, ktoré sa týkajú klinického stavu zvierat  bezodkladne oznámiť na Regionálnu veterinárnu správu v Prievidzi  5422247, 0918 630 905 alebo na Obecný úrad v Malinovej 5443109, 0907 736 607.                                          

                                                                         * * * * *

                                        Celý január sme sa prebúdzali do bielych mrazivých rán.   

                                                                          * * *

   Oznam:

Každý pondelok a štvrtok v čase od 18,00h do 19,00h si môžete zacvičiť aerobic v sále kultúrneho domu v Malinovej. Prineste si prezúvky a podložku na cvičenie. 

                                                                   * * *

                                                                                         

Zriaďovateľ MŠ Malinová oznamuje,  že príjíma deti do Materskej školy v Malinovej. 

Nové priestory, výučba nemeckého jazyka, moderné vzdelávanie na interaktívnej tabuli, ale aj príjemné prostredie na školskom dvore a na vychádzkach v okolitej prírode.

Informácie získate v materskej škole alebo na Obecnom úrade v Malinovej.

Tel.: 046/ 5443110, 5443109

                                                                      * * *

                   Monografiu o obci Malinová si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Malinovej

               - kontakt  046/5443000. Pošleme aj na dobierku. Cena knihy 10€ +5,- € poštovné.

      

 

 

 

 

 

 

           Objednávku môžete zaslať aj mailom na adresu:   malinova@prievidzanet.sk

 

 


 

Fotografie z aktualít

Fotoalbum obce z roku 2016

október - výstava hríbov

október - výstava hríbov

október - výstava hríbov

október - výstava hríbov

október - výstava hríbov

október - výstava hríbov

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci


 
 
cachoskí trpaslíci

cachoskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci


 
 
cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

cachovskí trpasléci

cachovskí trpasléci


 
 
cachovskí trpaslíci

cachovskí trpaslíci

varenie obcí - Pravenec

varenie obcí - Pravenec

varenie obcí - Malinová

varenie obcí - Malinová

varenie obcí -Malinová

varenie obcí -Malinová


 
 
varenie obcí - Malinová

varenie obcí - Malinová

varenie obcí - Nitr.Pravno

varenie obcí - Nitr.Pravno

varenie obcí - malinská skupina

varenie obcí - malinská skupina

príprava slivkových knedlí

príprava slivkových knedlí


 
 
slivkové knedle od starej mamy

slivkové knedle od starej mamy

varenie obcí - Nedožery-Brezany

varenie obcí - Nedožery-Brezany

Pomník padlým Malinová 2016

Pomník padlým Malinová 2016

september - návšteva z Nemecka - stretnutie rodáko

september - návšteva z Nemecka - stretnutie rodákov.


 
 
septembrová návšteva v MŠ-rodáci z Nemecka

septembrová návšteva v MŠ-rodáci z Nemecka

august - Výročie SNP 2016 - zapálenie vatry

august - Výročie SNP 2016 - zapálenie vatry

Pomník padlým v Malinovej -turisti a výstup na bun

Pomník padlým v Malinovej -turisti a výstup na bunker 2016

Vítanie prvákov na Obecnom úrade v Malinovej

Vítanie prvákov na Obecnom úrade v Malinovej


 
 
Brigáda pri Pomníku padlým-pomáhali aj nezamestnan

Brigáda pri Pomníku padlým-pomáhali aj nezamestnaní

Letné kino v Malinovej

Letné kino v Malinovej

Letné kino a maliari rozprávok

Letné kino a maliari rozprávok

Letné kino a maliari rozprávok

Letné kino a maliari rozprávok


 
 
Dôchodkyne na výlete v Múzeu slov.dediny v Martine

Dôchodkyne na výlete v Múzeu slov.dediny v Martine

Oddych na výlete v MSD v Martine

Oddych na výlete v MSD v Martine

Oddych na výlete v Martine -KD

Oddych na výlete v Martine -KD

Skrášlenie verejného priestoru pri OcÚ

Skrášlenie verejného priestoru pri OcÚ


 
 
Cachovská pohoda-Klub dôchodcov a koláčiky!

Cachovská pohoda-Klub dôchodcov a koláčiky!

Cachovská pohoda 2016 - Klub dôchodcov

Cachovská pohoda 2016 - Klub dôchodcov

Cachovská pohoda -DV COOP Jednota

Cachovská pohoda -DV COOP Jednota

Cachovská pohoda - KNS-občerstvenie

Cachovská pohoda - KNS-občerstvenie


 
 
Cachovská pohoda - pečenie výborných koláčov

Cachovská pohoda - pečenie výborných koláčov

Cachovská pohoda - starostka obce pripravila žabac

Cachovská pohoda - starostka obce pripravila žabacie stehienka

Hauerlandfest 2016 - spev.skupina Zlatava

Hauerlandfest 2016 - spev.skupina Zlatava

Hauerlandfest 2016 v Handlovej - august

Hauerlandfest 2016 v Handlovej - august


 
 
Nočná súťaž DHZ-sugust 2016

Nočná súťaž DHZ-sugust 2016

Nočná súťaž DHZ

Nočná súťaž DHZ

NOčná súťaž DHZ

NOčná súťaž DHZ

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016


 
 
Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2015

Prázdniny 2015


 
 
Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016 - tvorivé dielne

Prázdniny 2016 - tvorivé dielne

Prázdniny 2016- malí hasiči

Prázdniny 2016- malí hasiči

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016


 
 
Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prázdniny 2015

Prázdniny 2015


 
 
Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

Prvé hríby do dediny priniesol Michal

Prvé hríby do dediny priniesol Michal

Prázdniny 2016

Prázdniny 2016

prázdniny 2016

prázdniny 2016


 
 
MŠ -nové pieskovisko -prípravy

MŠ -nové pieskovisko -prípravy

MŠ - nové pieskovisko

MŠ - nové pieskovisko

MŠ nové pieskovisko

MŠ nové pieskovisko

MŠ nové pieskovisko ako darček!

MŠ nové pieskovisko ako darček!


 
 
Čistenie  Malinovského potoka

Čistenie Malinovského potoka

Čistenie potoka 2

Čistenie potoka 2

Čistenie potoka 3

Čistenie potoka 3

Čistenie potoka SVP Topoľčany

Čistenie potoka SVP Topoľčany


 
 
letné kino- premietanie rozprávok

letné kino- premietanie rozprávok

Deň matiek KNS -máj 2016

Deň matiek KNS -máj 2016

Deň matiek KNS-máj 2016

Deň matiek KNS-máj 2016

Deň Matiek-KNS-deti z MŠ

Deň Matiek-KNS-deti z MŠ


 
 
Pietny akt-Deň víťazstva-zástupcovia organizácií

Pietny akt-Deň víťazstva-zástupcovia organizácií

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016

Pietny akt-Deň víťazstva-máj 2016

Magura -spoločný výstup 7.5.2016

Magura -spoločný výstup 7.5.2016


 
 
Magura- spoločný výstup 7.5.2016

Magura- spoločný výstup 7.5.2016

Magura-Roveň-spoločný výstup 7.5.2016

Magura-Roveň-spoločný výstup 7.5.2016

turistika Magura-bunker 7.5.2016

turistika Magura-bunker 7.5.2016

turistika na bunker 7.5.2016

turistika na bunker 7.5.2016


 
 
Turistika na bunker1 7.5.2016

Turistika na bunker1 7.5.2016

Turistika na bunker2 -7.5.2016

Turistika na bunker2 -7.5.2016

žiačky MŠ-Slávik 2016

žiačky MŠ-Slávik 2016

Poďakovanie I.Richterovej

Poďakovanie I.Richterovej


 
 
Deň Matiek-klub dôchodcov

Deň Matiek-klub dôchodcov

náučný chodník -1.máj 2016

náučný chodník -1.máj 2016

náučný chodník 1.máj 2016

náučný chodník 1.máj 2016

náučný chodník 1.máj 2016

náučný chodník 1.máj 2016


 
 
náučný chodník-povesť o trpaslíkoch

náučný chodník-povesť o trpaslíkoch

náučný chodník-spoločné opekanie

náučný chodník-spoločné opekanie

Magura7.5.2016 - spoločný výstup obcí

Magura7.5.2016 - spoločný výstup obcí

výstava prác - ÚŽS 2016

výstava prác - ÚŽS 2016


 
 
výstava prác - ÚŽS 2016

výstava prác - ÚŽS 2016

príprava na stavanie mája 2016

príprava na stavanie mája 2016

stavanie mája 2016

stavanie mája 2016

stavanie mája 2016

stavanie mája 2016


 
 
stavanie mája - malí pomocníci

stavanie mája - malí pomocníci

Slávnostné stretnutie členov SZPB v Malinovej -mar

Slávnostné stretnutie členov SZPB v Malinovej -marec 2016

Slávn. stretnutie SZPB- zápis do pamätnej knihy

Slávn. stretnutie SZPB- zápis do pamätnej knihy

Slávn. stretnutie SZPB v Malinovej

Slávn. stretnutie SZPB v Malinovej


 
 
voľby do NR SR -marec 2016

voľby do NR SR -marec 2016

voľby do NR SR-foto2

voľby do NR SR-foto2

Zimné slávnosti - spev. skupina Roveň

Zimné slávnosti - spev. skupina Roveň

Zimné slávnosti - SÚZVUKY - Kľačno

Zimné slávnosti - SÚZVUKY - Kľačno


 
 
brigáda miestnych rybárov-marec 2016

brigáda miestnych rybárov-marec 2016

februárová zabíjačka v Malinovej

februárová zabíjačka v Malinovej

februárová zabíjačka s koštovaním

februárová zabíjačka s koštovaním

februárové dažde- potok Chvojnica

februárové dažde- potok Chvojnica


 
 
februárové dažde - II.stupeň nebezpečenstva

februárové dažde - II.stupeň nebezpečenstva

lampiónový sprievod

lampiónový sprievod

balóny šťastia počas sprievodu sv.martina

balóny šťastia počas sprievodu sv.martina

deti v sprievode 11.nov 2015

deti v sprievode 11.nov 2015


 
 
ZPOZ - uvítanie  Elenky Barnákovej

ZPOZ - uvítanie Elenky Barnákovej

Výstava húb v Malinovej okt. 2015

Výstava húb v Malinovej okt. 2015

COOP Jednota Malinová - zateplenie

COOP Jednota Malinová - zateplenie

letecký záber - Malinová- sept.2015

letecký záber - Malinová- sept.2015


 
 
Nové vozidlo pre DHZ Malinová sept. 2015

Nové vozidlo pre DHZ Malinová sept. 2015

Kľúče od nového vozidla odovzdal minister vnútra S

Kľúče od nového vozidla odovzdal minister vnútra SR

Park rodákov  dva nové stromčeky - sept.2015

Park rodákov dva nové stromčeky - sept.2015

Stretnutie rodákov sept.2015

Stretnutie rodákov sept.2015


 
 
Materská škola - otvorenie po rekonštrukcii sept.

Materská škola - otvorenie po rekonštrukcii sept. 2015

Darček na školský dvor -sept.2015

Darček na školský dvor -sept.2015

Otvorenie MŠ po rekonštrukcii - sept.2015

Otvorenie MŠ po rekonštrukcii - sept.2015

Oslavy SNP -stavanie vatry 2015

Oslavy SNP -stavanie vatry 2015


 
 
Výstup na bunker - Oslavy SNP 2015

Výstup na bunker - Oslavy SNP 2015

Oslavy SNP 2015

Oslavy SNP 2015

brigáda rodičov MŠ - august 2015

brigáda rodičov MŠ - august 2015

Park rodákov - nový strom august 2015

Park rodákov - nový strom august 2015


 
 
Zamestnanci MEDEXu v nových priestoroch r.2015

Zamestnanci MEDEXu v nových priestoroch r.2015

Návštevy detí z MŠ na úrade - jún 2015

Návštevy detí z MŠ na úrade - jún 2015

deti z MŠ v ZOO Bojnice - jún 2015

deti z MŠ v ZOO Bojnice - jún 2015

Podujatie na privítanie prázdnin

Podujatie na privítanie prázdnin


 
 
Nočné hľadanie pokladu s deťmi

Nočné hľadanie pokladu s deťmi

brigáda- Klub detí Malinová august 2015

brigáda- Klub detí Malinová august 2015

pomocníci na brigáde - Klub detí Malinová

pomocníci na brigáde - Klub detí Malinová

Podujatie k prázdninám 2015

Podujatie k prázdninám 2015


 
 
Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015

Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015

Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015

Fačkovské sedlo - varenie gulášu r.2015

Fačkovské sedlo- 2SP Band Malinová

Fačkovské sedlo- 2SP Band Malinová

Prvé túlanie náučným chodníkom -brigáda rok 2015

Prvé túlanie náučným chodníkom -brigáda rok 2015


 
 
Náučný chodník - Kamenné moria

Náučný chodník - Kamenné moria

Malinovskí rybári - potok Chvojnica rok 2015

Malinovskí rybári - potok Chvojnica rok 2015

Podujatie  na strelnici- výročie oslobodenia rok 2

Podujatie na strelnici- výročie oslobodenia rok 2015

Spoločný výstup obcí na Maguru, 9.máj 2015

Spoločný výstup obcí na Maguru, 9.máj 2015


 
 
Park rodákov zakvitol už v máji

Park rodákov zakvitol už v máji

stavanie májového stromu r.2015

stavanie májového stromu r.2015

Bunker nad Malinovou - príjemné posedenie uprostre

Bunker nad Malinovou - príjemné posedenie uprostred lesa -august 2014

Brigáda - bunker nad Malinovou - august 2014

Brigáda - bunker nad Malinovou - august 2014


 
 
Dom smútku v Malinovej

Dom smútku v Malinovej

Park rodákov v Malinovej  - august 2014

Park rodákov v Malinovej - august 2014

Park rodákov v Malinovej - fotografia na pamiatku

Park rodákov v Malinovej - fotografia na pamiatku r.2014

Jeseň je dar - október 2014, účinkoval Klub dôchod

Jeseň je dar - október 2014, účinkoval Klub dôchodcov Malinová


 
 
Varenie bryndzových halušiek

Varenie bryndzových halušiek

Deň obcí 2014 - hostia podujatia

Deň obcí 2014 - hostia podujatia

Deň obcí - kuchárky z Malinovej

Deň obcí - kuchárky z Malinovej

Sprievod Kežmarkom

Sprievod Kežmarkom - festival 2014
Autor: M.Luprichová


 
 
Zlatava- Sviatok kultúry a vzájomnosti Kežmarok 2014

Zlatava- Sviatok kultúry a vzájomnosti Kežmarok 2014
Autor: M.Luprichová

Náučný chodník prírodou obce Malinová

Náučný chodník prírodou obce Malinová

Náučný chodník_príprava

Náučný chodník_príprava
Autor: M.Luprichová

Park rodákov v Malinovej - návšteva rodákov  a výs

Park rodákov v Malinovej - návšteva rodákov a výsadba stromčekov - rok 2013


 
 
Trojičný stĺp v Malinovej - rok 2013 na novo posta

Trojičný stĺp v Malinovej - rok 2013 na novo postavený na pôvodnom mieste


 

dnes je: 21.2.2017

meniny má: Eleonóra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka