Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor

 

     Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malinovej 15. januára 1922 za prítomnosti starostu Jána Schöna a členov zastupiteľstva Ignáca Tenczera, Pavla Elischera, Jozefa Palescha, Pavla Palescha, Jozefa Dernescha a Pavla Richtera zvolili policajno-požiarneho referenta, ktorým sa stal Pavol Elischer, ktorý mal dozor nad dodržiavaním požiarnych predpisov.
Dohliadal na to, aby obecná hasičská striekačka bola v stálej pohotovosti a mal sa presvedčiť, či sa v obci dodržujú požiarne predpisy. Nedostatky a porušenie predpisov musel hlásiť starostovi Malinovej.
Bolo prísne chodiť s nekrytým svetlom a v stodolách, kde bola uskladnená slama a sena. Zakázané bolo fajčiť vo vzdialenosti 10 krokov od nich. Tiež mali zakázané stohovať slamu a seno vo vzdialenosti 500 metrov od poslednej stavby v obci. Nesmeli stavať stohy 100 metrov od lesa a kladenie ohňa v lese a mimo les vo vzdialenosti 100 metrov.
Pri každom dome museli mať požiarny rebrík a v čase sucha pri každom obytnom dome, kde sa nachádzala studňa museli mať vodou naplnenú nádobu, tak veľká, aby stačila na uhasenie začínajúceho požiaru.
Referent musel raz do mesiaca skontrolovať v obci komíny, otvorené ohniská a remeselnícke dielne. Obyvateľ keď zbadal, musel spraviť poplach a na výzvu obecného úradu, požiarneho referenta museli ísť likvidovať požiar a poskytnúť záprah ku dovezeniu hasičskej striekačky.

     Zemská hasičská jednota na Slovensku bola založená v roku 1922 a jej sídlom sa stal Martin. Na Hornej Nitre bola založená 26. augusta 1923 Okresná hasičská jednota so sídlom v Prievidzi. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení boli zástupcovia štyroch dobrovoľných zborov a 19 delegátov-starostov obcí. Medzi nimi nebol zástupca Malinovej. Za úlohu mali zakladanie dobrovoľných hasičských zborov na obciach.

     Zakladajúca schôdza dobrovoľného hasičského zboru v Malinovej sa konala 24. augusta 1924 za prítomnosti starostu Jozefa Luprich. Zakladajúci členovi boli – hasičský veliteľ Richard Zeizel (učiteľ), zástupca veliteľa Benedikt Richter (pokrývač), veliteľ zásahu Michal Schlenker (roľník), pokladník Augustín Palesch (stavebný robotník), zástupca zásahu Jozef Palesch ( stavebný robotník), obsluha striekačky Johan Gross (roľník), zástupca pri obsluhovaní striekačky Jozef Richter ( stavebný robotník), mal na starosti hadice Floriánj Schon ( stavebný robotník ), člen dozornej rady František Stiffel (pokrývač), člen dozornej rady a trubač Tomáš Richter (hostinský), zdravotník Egídius Palesch ( stavebný robotník), zdravotník Juraj Maurer (roľník), ďalší členovi hasičského mužstva boli – Jozef Palesch (murár), Ignác Miko (mlynár), Emil Palesch (roľník), Tomaš Jantschek (murár )a Vincent Schön (roľník).
Vedenie obce na tejto schôdzi sľúbilo zboru pomoc a odovzdala mu „striekací dom“ ( na štyroch stĺpoch strecha pokrytá škridlou), ďalej prenosnú striekačku v zlom technickom stave, háky, 53 metrov hadíc a 15 metrov savíc.
Členovia zboru dva razy do mesiaca mali cvičenie s hasičskou striekačkou v nedeľu dopoludnia a školenia. Neúčasť na cvičeniach trestali pokutou 5 Kč, ak sa nezúčastnil druhý raz pokutovali 10 Kč. Sanitárskeho kurzu sa od 18. februára do 11. apríla 1926 zúčastnili dvaja príslušníci zboru a pôrodná asistentka Jozefína Schönová. Tiež bola zakúpená sanitárska výstroj. Tieto kurzy sa opakovali skoro každý rok, ktorých sa zúčastňovali i hasiči z Malinovej.
V roku 1925 obec zakúpila vozovú hasičskú striekačku, 62 m hadíc a iné potrebné náradie. Z krajskej hasičskej jednoty obdržal zbor 1 200 Kč. Malinová v roku 1931 žiadala o udelenie vecnej podpory z hasičského fondu. V roku 1931 kúpili ďalšie náradie – krompáče, lopaty, vedrá a veľké lampáše.
Nová hasičská zbrojnica bola slávnostne odovzdaná 31. novembra 1931, ktorú staval miestny murár Jozef Palesch za pomoci obyvateľov obce. Tesárske práce robil Ludovít Greschner z Tužiny.
Od Vianoc v roku 1929 a počas väčších cirkevných sviatkov mali členovia zboru dozor na chóre v kostole. A od roku 1932 bola organizovaná nočná stráž a z poriadky sa jej každý deň zúčastňovali povinne ľudia z dvoch domov stojacich za sebou.
V roku 1927 bolo 16 členov zboru poistených na dobu 10 rokov za 142 Kč a v roku 1930 dva páre koní. Obec pravdepodobne poistné nezaplatila, pretože Okresná hasičská jednota v Prievidzi v roku 1933 vymáhala nedoplatky na členskom od Dobrovoľného hasičského zboru v Malinovej, a to 176 Kč, z toho členské 48 Kč a úrazové poistenie 128 Kč.
Miestny zbor za svoju činnosť v roku 1931 dostal z Okresnej hasičskej jednoty ďakovný list v znení: „Vás hasičský zbor patrí medzi najlepšie a dúfame, že si aj ďalej udržíte primát, ktorý ste získali dlhoročným plnením predpisov, disciplínou a činnosťou“.
Miestny zbor v roku 1939 vystúpil zo slovenskej jednoty a vstúpil do novozaloženého nemeckého dobrovoľného požiarneho a záchranného spolku s ústredím v Kežmarku.

Organizácia pokračovala vo svojej činnosti aj po ukončení druhej svetovej vojne. Okresný revízor z Prievidze prišiel 28. septembra 1947 na kontrolu miestneho Dobrovoľného hasičského zboru. Všetci členovia zboru museli nastúpiť v uniformách pred hasičskou strážnicou. Záznam o konaní valného zhromaždenie požiarnikov v Malinovej máme z roku 1952. K nárastu členskej základne dochádzalo postupne v 70. rokoch a najviac členov a aktivít mala v 80. rokoch 20. storočia, kedy boli funkčné dve družstvá mužov, družstvo žien a žiacke družstvo. Medzi ďalšie aktivity patrili v týchto rokoch aj vychýrené „požiarnické“ zábavy.
V roku 1981 členom požiarneho zboru bol po prvý krát pridelený automobil ŠKODA 1203. Členovia základnej organizácie sa zúčastnili 24. mája 1987 na pretekoch požiarnikov v Nitrianskom Pravne. Z celkového počtu 17 súťažiacich družstiev sa umiestnilo miestne družstvo mužov na 3 mieste a dorastenci na 8 mieste. Predsedami organizácie boli po druhej svetovej vojne, o ktorých vieme – František Schlenker, Martin Pediač, Václav Marko, Ervin Richter, Milan Krebes a Miroslav Elischer.
V roku 1992 miestna organizácia zanikla.


     K znovu založeniu organizácii došlo 14.decembra 2004, kedy sa konala ustanovujúca členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Malinovej, ktorej predsedom sa stal Václav Marko, veliteľom Dušan Pediač, preventivárom Tomáš Krebes, hospodárom Ivan Kuna mladší a tajomníkom Peter Čavojský. V súčasnosti má 18 členov.
Členovia zboru sa v roku 2007 zúčastnili dvoch súťaží – okrskového kola previerky pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru, ktoré sa konalo v Malinovej 3. júna, kde obsadili druhé miesto zo štyroch zúčastnených družstiev a okresného kola v Nitrianskom Pravne. V júni 2009 získali na previerkach pripravenosti prvé miesto z piatich družstiev a prvé miesto v súťaží o pohár starostky obce Poluvsie zo 7 zúčastnených družstiev.
17. októbra 2009 sa v Malinovej uskutočnila nočná pohárová súťaž Dobrovoľných hasičských zborov. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev hasičov zo susedných obcí. Neodradilo ich ani nepriaznivé počasie a všetci bojovali s plných síl. Najlepšími boli nakoniec členovia DHZ Ráztočno s časom 28,57s, na druhom mieste sa umiestnili domáci s časom 32,68s a na treťom DHZ Nedožery –Brezany s časom 38,50s. Na ďalších miestach boli DHZ Poruba a DHZ Poluvsie.

 

 

 

Spracoval: Peter Čavojský
Zdroj: Monografia obce Malinová

 

 

Členovia dobrovoľného hasičského zboru v Malinovej

 

1. Petráš Jaroslav - predseda, Malinová č. 19


2. Marko Václav, Ing. - tel. : 0905 368 560

3. Pediač Dušan - tel.: 046/5443 192

4. Čavojský Peter, Ing.

5. Filkorn Ivan

6. Hladký Marián

7. Krebes Ferdinand

8. Krebes Tomáš

9. Kuna Ivan

10. Kuna Ivan ml.

11. Pediač Jozef

12. Pediač Miroslav

13. Bobok Milan

14. Richter Marek

15. Petráš Dalibor

16. Pálesch Michal

17. Greschner Lukáš

18. Krebes Milan

19. Beláň Miloš

20. Poliak Ivan

21. Petráš Tomáš

22. Žigmond Patrik

23. Gross Rudolf
 


 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka