Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Fitness club

 

Zodpovednou osobou za posilňovňu je

Viliam Krebes ml., Malinová č. 109.

 * * *

Žiadame cvičiacich, aby dodržiavali poriadok a základné hygienické pravidlá v priestore fitness clubu. K dispozícii sú hygienické vlhčené utierky, ktorými si použité náradie po cvičení utrite. V prípade, že je priestor po vašom cvičení znečistený (zaprášený, zablatený a pod.), utrite prach a umyte podlahu!

* * *

Udržiavaním poriadku a zlepšovaním kvality prostredia, zlepšujete kvalitu života a zdravý životný štýl!


 

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 FITNESS CLUB MALINOVÁ

 

I. Vstup do fitnes  

Vstup do objektu fitnes je povolený iba po zakúpenípernamentky (vstupenky).

Miestom predaja pernamentiek je Malinová s.č. 348- Roman Schlenker.

Pernamentky sú mesačné a štvrťročné, plané od prvého dňa v kalendárnom mesiaci a končia posledným dňom v danom kalendárnom mesiaci.

Návštevník je povinný prekontrolovať si pri zakúpení správnosť doby platnosti pernamentky.

Za stratené alebo zneužité pernamentky sa neposkytuje žiadna náhrada.

Žiakom ZŠ sa vstup dofitnes nepovoľuje. Vstup je povolený záujemcom starším ako 18 rokov na vlastnú zodpovednosť.

Kapacita fitness je 6 návštevníkov počas jednej hodiny.

Kľúč od fitness si návštevník vyzdvihne na mieste uloženia ( hostinec Cachovanka) na základe predloženej platnej pernamentky a zapíše sa do návštevnej knihy fitness.

 

II.  Zákaz vstupu do fitnes 

1. Do fitnes nie je povolený vstup osobám:

-postihnutých horúčkou

-nákazlivými alebo inými chorobami

-kožnými chorobami

-chorobami srdcovo-cievnymi, alebo epilepsiou

 

2. Do fitnes je úplne vylúčený vstup osobám opitým, alebo v podnapitom stave, taktiež

je vylúčený vstup so zvieraťom.

 

3. Z fitnes bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie vstupného aj natrvalo, ktorý poruší ustanovenia tohoto prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovednej osoby.

 

4. Ak neopustí návštevník v takýchto prípadoch fitnes na vyzvanie, je zodpovedná osoba  oprávnená rušiteľa poriadku vyviesť z objektu, prípadne požiadať o zákrok príslušníkov polície.

 

III.  Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

1. Vyzliekať, alebo obliekať je dovolené iba vo vyhradenom priestore. Šaty a ostatné súčasti odevu je možné odkladať iba na miesto na to určené / lavičky, vešiaky/.

 

2. V celom objekte fitnes je zákaz fajčiť.

3. Návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu v celom objekte.

4. Návštevníci sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj ostatných cvičiacich. Zodpovedajú za     škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré sispôsobili vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku.

5.  Návštevníci sú povinní šetriť zariadenie fitness. Sú povinní uhradiť škody alebo

     straty,ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení fitness, alebo majetku ostatných  

     návštevníkov.

6.  Návševník je povinný ihneď pri vstupe do fitness skontrolovať, či je upratané náradie na   

     miestach na to určenýcha či nechýba. Ak návštevník zistí, že chýba niektoré z náradí, je

     povinný ihneď a bezodkladne to nahlásiť zodpovednej osobe osobne alebo telefonicky-

     inak zodpovedá za náradie on.

     Návštevník, ktorý si požičal kľúč od fitness z miesta uloženia (hostinec Cachovanka

     alebo od zodpovednej osoby) chce odísť a chce prenechať klúč druhému návštevníkovi,

     je povinný skontrolovať návštevníka, ktorému preneháva kľúč, či sa zapísal do knihy

     evidencie návštevnosti, prípadne mu prikázal, aby sa do knihy evidencie návštevnosti

     zapísal. Ak sa aj napriek upozorneniu nazapíše, tak sa takémuto návštevníkovi nemôže

     kľúč prenechať a musí sa vrátiť späť na miesto uloženia.          

7.  Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci zodpovednej

     osobe.

 

IV. Zákaz činnosti vo fitnes

Vo fitnes je zakázané:

- chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok, alebo hlukom rušiť kľud ostatných návštevníkov.
- fajčiť v celom objekte fitnes a používať alkoholické nápoje
- vodiť do areálu fitnes psov a iné zvieratá, prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie.

 

V. Povinnosti v zariadení fitnes

Pred zahájením, alebo ukončením cvičenia je návštevník povinný vykonať vetranie miestnosti.
Návštevník je povinný si po sebe upratať priestory fitness – upratanie náradia a vrátiť kľúč od fitness na miesto uloženia (hostinec Cachovanka).
Upratovanie celého objektu  bude zabezpečovať zodpovedná osoba podľa potreby.
Zodpovedná osoba fitnes je povinná vykonávať obhliadku priestorov fitnes a jeho zariadenia., dozerať na riadny chod zariadenia, sledovať či návštevníci dodržujú pokyny pre návštevníkov, podmienky prevádzkového poriadku a zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov. Je povinná  tiež dbať, aby do fitnes bol povolený prístup návštevníkov v súlade so stanovenou kapacitou.

 

VI. Technické zabezpečenie prevádzky fitnes

Vo fitnes musia byť viditeľne umiestnené:

-prevádzkový poriadok fitness

-pokyny pre poskytnutie prvej pomoci

-požiarne smernice

 

V zariadení musia byť uložené a správne vedené:

- kniha evidencie návštevnosti

 

Za dodržiavanie predpisov vo fitnes a hospodárenie s prostriedkami zodpovedá :

Roman Schlenker  a jeho zástupcovia: Viliam Krebes a Helena Moždenová

 

VII. Cenník poskytovaných služieb

 

PERNAMENTKY:

 

Občania Malinovej: Hodnota 5,-€ - mesačná

                                 Hodnota 13,-€ - torjmesačná

 

Ostatní                    : Hodnota   7,- € - mesačná.  

                                 Hodnota 16,- € - trojmesačná

 

VSTUPENKY : podľa dohody

 

Pernamentky sa budú vydávať prvých sedem dní od začiatku kalendárneho mesiaca,

v ktorom chce návštevník navštevovať fitness.

 

Návštevník je povinný požadovať pri zakúpení doklad o zaplatení vstupného,

prekontrolovať, výšku vstupného.

    

Pernamentky vydáva: Roman Schlenker, Malinová s.č. 348.

Tlač: OcÚ Malinová

 

Tento prevádzkový poriadok spracoval kolektív členov Fitness klubu, ktorý zabezpečuje jeho prevádzku a údržbu. Svojim podpisom potvrdzujú, že bol spracovaný za účelom dodržiavania poriadku vo fitness a nie je v ich záujme využívať zariadenie pre vlastný prospech.

Zároveň čestne vyhlasujú, že so získanými prostriedkami z predaja vstupeniek budú hospodáriť účelne v prospech fitness klubu, jeho členov a cvičencov.

 

 

 

1. Roman Schlenker                                      ......................................................

 

2. Viliam Krebes                                            ......................................................

 

3. Helena Mozdženová                                  ......................................................

 

 

 

 

Malinová 1.10.2014


 

Vybavenie a zariadenie fitness clubu.

Vo Fitness clube je k dispozícii náradie a zariadenie na cvičenie a posilovanie:

- posilovacia veža

- šikmá lavica

- lavica na brušné cviky

- bicykel

- stroj na brušné cvičenie

- dial body lavica

- orbi teck

- posilovacia veža

- steper

- box vak

- veslársky trenažér

- ostatné drobné náčinie na posilovanie a cvičenie

- bežecký pás trenažér  (zakúpený 31.1.2011). 

Ďalej je k dispozícii hudobná veža.

Cvičenci si môžu priniesť vlastné hudobné CD.

 

 -ib-


 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka