Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Klub dôchodcov

Október - Mesiac úcty k starším.  Tento čas si vybrali členovia klubu dôchodcov na oslavu 20. výročia vzniku Klubu dôchodcov v Malinovej. V spolupráci s obecným úradom, ktorý pozýva na toto podujatie aj jubilantov obce v dôchodcovskom veku je zápis do pamätnej knihy obce a tento rok sa konala aj tanečná zábava - spoločne s priateľmi alebo členmi rodiny.

Želáme všetkým prežiť v dobrom zdraví ešte mnoho pekných jesení !

 


 

Oslavy 20.výročia založenia Klubu dôchodcov v Malinovej

10. októbra 2009 oslavovali členovia klubu dôchodcov svoje "mladé" jubileum. Starosta obce odovzdal pani Ide Richterovej, predsedníčke klubu dôchodcov Pamätný list pri príležitosti výročia. Slávnostného stretnutia sa zúčastnilo takmer 80 občanov v dôchodcovskom veku. So slávnostným podujatím bol spojený aj zápis do pamätnej knihy pre jubilantov  obce v dôchodcovskom veku.

V srdečnej nálade pokračovala slávnosť aj tanečnou zábavou do večerných hodín so skupinou VEGA.                                                                                                                               Z podujatia: M.Luprichová

 

 


 

 Slávnostný príhovor k 20. výročiu založenia Klubu dôchodcov v Malinovej

predniesla jeho súčasná predsedníčka p. Ida Richterová.

 

Vážení klubisti, milí hostia!

Dvadsať rokov v živote človeka je obdobím začiatku napĺňania životných snov a predsavzatí, čas veľkých očakávaní. Dvadsať rokov života a činnosti nášho klubu dôchodcov, to je obdobie spomínania a hodnotenia života, využitia času, ktorý nám bol pridelený v tomto živote.
Áno, je to už dvadsať rokov od založenia klubu. Oficiálne vznikol 24.8. 1989, keď sa uskutočnilo prvé stretnutie 81 občanov - dôchodcov a zástupcov Miestneho národného výboru. Jeho vznik bol podmienený plnením úloh sociálnej starostlivosti o starších občanov zo strany obce, najmä plnením úloh sociálnej starostlivosti v oblasti ich kultúrneho a spoločenského života. Pre zabezpečenie plnenia týchto úloh sa javila myšlienka založenia organizácie Klubu dôchodcov s cieľom vytvoriť dostatočne vhodný priestoru pre realizáciu života starších občanov. Práve jej prostredníctvom by využívali rôzne druhy organizovanej kultúrnej, spoločenskej a zábavnej činnosti, ktorá by obohacovala a spestrovala život prežívajúcej staroby. Stalo sa!
Klub dôchodcov v Malinovej bol založený. Postupne sa rozbiehal v organizovaní svojej prvej činnosti a pomerne rýchlo sa ukázalo, že našiel v Malinovej aj svoje opodstatnenie.
Nemal tak núdzu ani o svojich počiatočných členov. Postupne sa pridávali i ďalší a pomerne rýchlo sa rozrástol na klub dôchodcov so širokou členskou základnou, ktorá ešte aj dnes eviduje celkom 84 členov.
Vo vedení klubu a v klubovej správe sa vystriedali mnohí občania ako Mĺkvy Jozef, Mĺkva Emíla, Nemešová Emília, Chmelíková Estera, Hladká Alojzia, Kmeťová Anna, Šujan Peter, Schon Anton, Harbútová Mária, Schonová Hilda, Štiffel Rudolf, Fridrich Krebes, Páleschová Annelíza, Filkornová Lýdia, Stiffelová Elfrída, Gombarčeková Alojzia, Ing. Repáš Milan. Niekoľko rokov až dodnes pracuje výbor s menšími obmenami v zložení Richterová Ida, Pastorok Jozef, Ručkayová Gerlinda, Stiffelová Elfrída, Hladká Alojzia, Kmeťová Anna, Kmeťová Jolana, Greschnerová Lýdia, Filkornová Lýdia, Ing. Flimelová Mária, Chmelík Jozef, Schonová Hilda.
Prvým predsedom klubu bol p. Jozef Mĺkvy, od r. 1995 je až doteraz som predsedníčkou ja - Ida Richterová.

Za obdobie svojho pôsobenia nadobudol charakter klubu s dlhoročnou tradíciou a bohatými organizačnými skúsenosťami, s pevne stanovenými cieľmi svojej organizovanej činnosti, ktorá má širokú škálu rôznych kultúrnych, spoločenských a záujmových aktivít, ktoré poskytujú veľa vhodných príležitosti na uspokojovanie záujmov a požiadaviek jeho
vlastných členov.
Klub má svoj stanovený pracovný plán a prispôsobuje sa tiež na podmienky prostredia v kto-rom pôsobí. Nezabezpečuje každodennú prevádzkovú činnosť. Slúži pre účely jednotlivých organizovaných aktivít. Prioritou sú najmä jeho veľké sviatočné podujatia, ktoré sú najviac príťažlivé a zaznamenávajú aj najväčší záujem. Mávajú veľmi vysoký počet svojich účastníkov. Stali sa už určitou tradíciou. Najpôsobivejšie sú najmä stretnutia a oslavy Dňa matiek, stretnutia jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, no predovšetkým sú to predvianočné stretnutia, ktoré pre svoju citlivú atmosféru nezanechajú nikoho bokom a takmer v stopercentnej účasti prilákajú spoločne vychutnávať krásnu predvianočnú atmosféru. Všetky tieto podujatia vynikajú mimoriadne sviatočnou atmosférou, ktorú dotvára i vhodne volený kultúrny program, prípadne hudba do tanca i na počúvanie, ale i záverečné priateľské posedenia pri podávanom malom občerstvení. Konajú sa vždy za spolupráce obce a Zboru pre občianske záležitosti.
Neodmysliteľnou súčasťou činnosti Klubu dôchodcov boli organizované zájazdy a to kultúrno-poznávacie u nás doma ale i v zahraničí. Navštívili sme už rôzne mestá a kultúrne pamiatky ako Banskú Bystricu, B. Štiavnicu, Levoču, Spišský Hrad, Krásnu Hôrku, Betliar, jaskyňu Domicu a tiež v Jablonke v Poľsku. Máme záujem aj o rôzne výstavy ako Agrokomlex v Nitre a výstavné trhy v Trenčíne. Pozreli sme si Čičmany, druhú stranu našej Magury a obce Gápel, Temeš, výrobu brúseného skla vo Valaskej Belej, slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, Žilinu a Budatínsky zámok, Strečno, múzeum slovenskej dediny v Martine, Kunerád, Arboretum Mlyňany a Oswienčim a Krakov. Zážitkom bola účasť na natáčení súťažnej televíznej relácie „koleso šťastia“ v slovenskej televízii v Bratislave.
Tiež rôzne pohybové aktivity, turistické krátke výlety do prírody spojené s opekačkami, pripadne "guláš párty" na strelnici.

V minulom období členky klubu nacvičovali rôzne scénky, ktorými spestrili naše stretnutia ako známe Repete, cvičíme v Klube, Jozefovská a Oberačková zábava, ale aj Mikulášske a predvianočné posedenia. Klub sa prezentoval aj na okresnej prehliadke klubov dôchodcov v Zemiankych Kostoľanoch na akcii "Jeseň je dar".
Ďalej sa organizujú brigády hlavne na čistení cintorína. Zástupcovia klubu dôchodcov nechýbajú ani na pietnych aktoch obce, ktoré sa konajú k oslobodeniu a SNP, tiež spomienkových pochodov na partizánsky bunker.
Má širokú spoluprácu s obcou a ďalšími spoločenskými organizáciami a kolektívami , kde im pomáha na požiadanie pri organizovaní spoločenských podujatí, ako je obecná zabíjačka a zábava, fašiangy a ďalšie spoločenské a kultúrne podujatia.
Členky klubu sa zúčastnili peknej besedy s deťmi v miestnej knižnici, ktorá bola zameraná na šírenie ľudových tradícii „vymetanie s Luciou“. K ľudovým tradíciám patrí aj spevácka skupina Zlatava, kde účinkujú aj členky klubu.
S kultúrnou komisiou a s Klubom detí sme učili deti a mladých ľudí štopkať ponožky, štrikovať, vyšívať.
Obecný úrad vytvoril podmienky na pravidelné nedeľné stretávanie sa v klube, kde pri káve, čaji a keksoch debatujeme, vymieňame recepty a skúsenosti, ale aj plánujeme ďalšie akcie.

Organizovaná činnosť je dostatočne využívaná, členovia klubu dôchodcov javia o ňu dostatočný záujem. Mali by sme záujem ju stále rozširovať, prichádzať s novými pestrými nápadmi, avšak táto činnosť je obmedzená vekom a zdravím našich členov, takže naše úlohy sú len krátkodobé. Privítali by sme príliv mladších ešte zdravších členov a tým aj oživenie činnosti.

Vážení členovia, milí hostia,

chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí mali zásluhu na založení klubu dôchodcov,
ktorí počas tých dvadsiatich rokov venovali všetky svoje sily, čas a um pre jeho ďalšie rozvíjanie, preto, aby sme sa mali kde stretnúť, spoločne sa zabaviť a stráviť príjemné chvíle v kruhu priateľov a známych. Moje poďakvanie patrí predovšetkým našim dvom zakladajúcim členkám, ktoré od založenia klubu pracujú nepretržite v jeho výbore, ale angažujú sa aj v ďalších organizáciách a súboroch. Ďakujem p. Anne Kmeťovej a p. Alojzii Hladkej a prajem im hodne zdravia a toho ich nevyčerpateľného životného elánu.
Ďakujem poslancom a starostovi obce za podporu a pomoc, ktorú nám poskytujú. Zvlášť by som sa chcela poďakovať ZPOZ a kultúrnej komisii za krásne obrady a programy, ktorými obohacujú spoločenské a kultúrne podujatia.
Chcem sa poďakovať všetkým organizáciám a kolektívom ľudí za spoluprácu, ktorou nám dávajú pocit spolupratričnosti a úcty.


    


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka