Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránke obce Malinová

    logo.jpg

schonova-vyrez.jpgPozvánka

Karneval pre deti aj dospelých sa uskutoční v sobotu, 20.1.2018. Združenie rodičov školy pri MŠ Malinová už naplánovalo maškarný ples pre deti 20.1.2018 od 15,00 do 18,00h. Je pripravená tombola a dobrá zábava.

Členovia kultúrnej komisie pri OZ v  Malinovej pozývajú maškarný ples pre  dospelých   20.januára 2018 od 20.00h.Hrá skupina MUSIC 2 rok 2018.jpgNajkrajšie masky budú ocenené a určite vás priláka aj bohatá tombola.

Počas tohto dňa bude v hostinci Cachovanka zabíjačka a veríme, že prídeťe ochutnať kapustnicu, zabíjačkovú kašu, či klobásky! 

                            * * *

 

NÁHRADNÉ UŽÍVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV – podajte žiadosť do 28.2.2018.

Táto informácia sa týka skoro všetkých obcí na Slovensku, a preto ju treba zverejňovať kým nie je neskoro. Takže o čo vlastne ide ?

Tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom resp. odborom pozemkovým a lesným príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008. Podrobnosti si môžete naštudovať v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c.

Upozorňujeme občanov, ktorí užívajú takúto poľnohospodársku pôdu  a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2. 2018   podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia. Pracovníci odboru vám upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č.504/2003 Z.z . Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania!                                             * * *

Harmonogram zvozu triedeného odpadu v obci Malinová pre rok 2018 - plasty a tetrapaky.

                         29.1.                          15.5.                        18.9.

                         20.2.                           16.6.                      16.10.

                         20.3.                           17.7.                       20.11.

                         17.4.                           21.8.                       18.12.

KALENDÁR PODUJATÍ

Na Obecnom úrade v Malinovej si môžete zakúpiť kalendár podujatí na rok 2018 v cene 3,-€ obohatený o fotografie z členských obcí OZ Hornonitrie. V kaledári je informácia o kultúrnych podujatiach v obciach Malinová, Nitrianske Pravno, Tužina, Kľačno, Chvojnica, Pravenec, Poluvsie, Poruba, Nedožery-Brezany.

KOVOVÁ  MAGNETKA  MALINOVEJ

Na obecnom úrade v Malinovej  si môžete zakúpiť aj propagačnú kovovú magnetku z našej obce. Je v medenom a striebornom prevedení. Jeden kus v cene 3,-€, Veľkosť 3D magnetky je 6,5cm x 5,5cm. Na magnetke je zobrazený miestny kostol, kaplnka, obnovený trojičný stĺp, kamenné more - pozostatky z ťažby zlata, lipy, ktorých je v obci takmer 80, mlynské kolesá sú symbolom dvoch mlynov. Na magnetke je banícky znak, pretože  obec vznikla na základe  osídlenia nemeckými baníkmi a erb obce doplnený názvom obce.

                                                                                * * *

 Ďalšie podujatie organizované členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Malinovej nás čaká

hasiči-ples.jpg v piatok, 26.januára 2018. Uskutoční sa II. ročník Hasičského plesu, na ktorý ste srdečne pozvaní!

Vstupenky v hodnote 15,-€ si môžete zakúpiť na  Obecnom úrade v Malinovej. V cene vstupenky je večera, káva, zákusok a polnočné občerstvenie. Zárukou dobrej zábavy je skupina RIOS.

                          * * *    

 

Tento rok je fašiangová zabíjačka v pláne SZPB a to 10.februára 2018.

Medzinárodný deň žien oslávime kultúrnym programom 9.marca 2018, v piatok, o 16,30h so skupinou Black Band v kultúrnom dome v Malinovej. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach včas oznámime na vývesnej tabuli v obci aj miestnym rozhlasom.

                                                                   * * *

Pozvanie na novoročnú lyžovačku z družobnej obce Jakubovice v ČR stále platí a Malinovčania, ktorí majú záujem vycestovať do susedných Čiech  na piatok, sobotu, nedeľu a vyskúšať sneh v Jesenníkoch, informujte sa na Obecnom úrade v Malinovej.

                             * * * PROGRAM ZIMNÝCH SLÁVNOSTÍ HORNONITRIA * * *

Zimné slávnosti Hornonitria priravujú pre vás obce v spolupráci s RKC Prievidza a OZ Hornonitrie

3.2. Otvorenie slávností vernisážou výstavy v Obradnej miestnosti v Nitrianskom Pravne

      Rastislav Haronik - keramikár a zberateľ
      Výstava bude prístupná až do 16. februára 2017 počas úradných hodín obecného úradu.

3.2. Slávnosti folklóru - Kultúrny dom Pravenec

17.2. Pamätnica Jozefa Strečanského - Kultúrny dom Poluvsie, prehliadka tradičnej ľudovej hudby a   zvykov na počeť významného folkloristu a zberateľa ľudových piesní z Poluvsia

24.2. Súzvuky - Kultúrny dom Malinová, prehliadka speváckych súborov nemeckej          národnostnej menšiny a hostí 

3.3. Majstri pravňanskej doliny, Kultúrny dom Kľačno

9.3.  Pašie - rímskokatolícky kostol  v obci Chvojnica

11.3. Deň detského folklóru - budova Obecného úradu Nedožery-Brezany

                                            * * * Udalosti v mesiaci december 2017 * * *

TJ Malinová-silvester.jpgHráčí TJ Partizán Malinová aj tento rok uzatvorili predsil-vestrovským zápasom.  Neodradilo ich sychravé počasie a   hodinu strávenú na bielej ploche si užili v dobrej nálade. V šatniach  rozvo-niaval čaj s rumom a klo- básky. So želaním  dosiah- nutia dobrých športových výsledkov stravili spoločne dve hodinky v  predposledný deň v roku. Futbalistov prišli povzbudiť aj skalní fanúšikovia a starostka obce.  Prajeme úspešný nový rok!                               foto: L. Štefíková

TJ-silvester-futbal.jpg

* * * Poďakovanie za celoročnú prácu

V polovici mesiaca december sa uskutočnilo na pozvanie starostky obce posedenie pri slávnostne prestretom stole pre zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov spoločenských organizácií v obci a občanov, ktorí počas roka 2017 aktívne prispievali svojou prácou k rozvoju obce v rôznych oblastiach. Je to tradícia, ktorá pretrváva viac ako 12 rokov. Tento rok prijali pozvanie aj zástupcovia firimy MEDEX-fam, ktorých výrobky - medovníky, sú skvelým darčekom na mnohých podujatiach v obci. Pracovné vyťaženie však nedovolilo prísť zástupcom firmy NESPA, ktorí vyrábajú oblátky a taktiež pomáhajú obci s jej zviditeľnením. Všetkým skutočne patrí veľké poďakova-

OU posedenie.jpg

nie, ktoré na úvod predniesla starostka obce Mária Luprichová. Takmer sesedmesiat prítomných vymenilo na pár hodín  aktívnu prácu za  predvianočnú atmosféru. 

                                       * * * Karpatskonemecký spolok v Malinovej * * *

V mesiaci december sa stretávajú  pri slávnostnom stole členovia organizácií, aby spoločne zhodnotili prácu za rok 2017 a zároveň pripravili plán  pre činnosť v roku 2018.  Prvý decembrový týždeň to boli členovia Klubu dôchodcov v Malinovej.  O dva týždne neskôr sa konala výročná členská schôdza Karpatskonemeckého spolku v Malinovej.  Predsedníčka spolku Mgr. Edita Grossová poďakovala všetkým členom za spoluprácu, spoločne s členkami výboru zablahoželali jubilantom, ktorí v roku 2017 oslávili okrúhle výročie a samostatne poďakovali  zakladateľovi organizácie a bývalému predsedovi MO KNS Štefanovi Richterovi za dlhoročnú aktívnu prácu. Deti členov dostali mikulášske balíčky a potom

kdv-1.jpg

si už všetci pochutnali na výbornej kapustníci. Na stole boli však aj iné dobroty, ktoré spríjemnili toto sviatočné stretnutie. Podujatia sa zúčastnila aj starostka obce, ktorá vyslovila poďakovanie organizácii za spoluprácu a brigádnickú činnosť počas roka 2017 na úprave verejných priestranstiev pri obecnom úrade a Pomníku padlým.  Počas podujatia boli premietané záznamy  z DVD, ktoré nahrala spevácka skupoina Zlatava počas Vianoc v roku 2006 a  všetci si na záver spoločne zaspievali pieseň Tichá noc.

kdv-2.jpg

                                                                                                                                       foto: M.Luprichová

                                    * * *  Družobné obce Malinová a Jakubovice * * *

Obecné zastupiteľstvo v Malinovej podporilo návrh starostky obce a schválilo uzatvorenie družby s obcou Jakubovice v Českej republike. Začiatkom augusta sa  uskutočnilo prvé stretnutie  v Jakuboviciach za účasti malej delegácia  v zastúpení starostky obce  a poslancov OZ v Malinovej. Starosta obce a poslanci zastupiteľstva prijali pozvanie  do našej obce aj na podujatie Deň obcí pravnianskej doliny, ktoré sa konalo počas uplynulého víkendu.

Jakubovice-Malinová.jpg

Uskutočnili sa ďalšie rokovania a príprava prvých spoločných projektov. Prvé spoločné stretnutie je naplánované budúci rok. Keďže Jesenníky ponúkajú možnosť istého lyžovania počas zimných mesiacov, máme pre záujemcov z našej obce ponuku na januárovú lyžovačku, pričom nám naša družobná obec pomôže zabezpečiť vhodné ubytovanie a všetko potrebné na pár dní v horách. 

                                                                       * * *

             Monografiu o obci Malinová si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Malinovej

               - kontakt  046/5443000. Pošleme aj na dobierku aj s inými propagačnými materiálmi.

                Cena knihy 10€ +5,- € poštovné.

  reklama-web-kniha.jpgreklama-web2.jpg

 

 

 

 

 

 

           Objednávku môžete zaslať aj mailom na adresu:   malinova@prievidzanet.sk

 

 


 

Fotografie z aktualít

Fotoalbum obce z roku 2016

varenie obcí - Malinová

varenie obcí - Malinová

varenie obcí - Nitr.Pravno

varenie obcí - Nitr.Pravno

varenie obcí - malinská skupina

varenie obcí - malinská skupina

príprava slivkových knedlí

príprava slivkových knedlí


 
 
slivkové knedle od starej mamy

slivkové knedle od starej mamy

varenie obcí - Nedožery-Brezany

varenie obcí - Nedožery-Brezany

Pomník padlým Malinová 2016

Pomník padlým Malinová 2016

september - návšteva z Nemecka - stretnutie rodáko

september - návšteva z Nemecka - stretnutie rodákov.


 
 

 
Položky 17-24 z 165

dnes je: 19.1.2018

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup
ÚvodÚvodná stránka