Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max.5 rokov).

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania ( vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu ), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady

Vlastník domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
• Platný občiansky preukaz (alebo potvrdenie o OP vydané políciou )
• Oznámenie o uzavretí manželstva
• U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou )
• Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
• Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou )
• Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.


Vybavuje: referent evidencie obyvateľstva
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka