Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady

Vlastník domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
• Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou )
• Oznámenie o uzavretí manželstva
• U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):
• Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou )
• Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

 Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
• Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou )
• Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje: referent evidencie obyvateľstva
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka