Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Projekty

NÁUČNÝ CHODNÍK PRÍRODOU

Náučný chodník prírodou obce Malinová bol uskutočnený neformálnou skupinou občanov, za finančnej podpory Nadácie Orange a PORFIX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rekonštrukcia domu smútku

      Obec Malinová získala z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 prostriedky na „Rekonštrukciu domu smútku  vo výške  178 123,12 €.

Spoluúčasť obce 5%. Na predfinancovanie projektu obec schválila a zabezpečila úver z VUB na sumu 178 000 €.  S rekonštrukciou sa začalo v závere mesiaca  marec 2010,  stavba bola ukončená a odovzdaná v závere roka.  Stavbu realizovala  firma Stavis Prievidza s.r.o.

 

  1.júla 2011 sa  konalo  slávnostné  otvorenie a odovzdanie  Domu  smútku do užívania obci a občanom Malinovej.

    stavba po ukončení prác a pri odovzdaní do užívania


 


 

 Oprava Pomníka padlým.

Z rezervy predsedu vlády bola obci schválená dotácia na dokončenie opravy Pomníka padlým v závere roka 2009 vo výške 6000 €. 

Realizácia v roku 2010. Zámerom je oprava podstavca sochy a úprava okolia, vydláždenie vstupu,chodníkov, osadenie lavičiek, výsadba novej zelene.

              

8.mája 2010 sa začali reštaurátorské práce na komplexnej obnove Pomníka padlým, ktoré boli ukončené v septembri. Práce vykonával autorizovaný reštaurátor Mgr. Art. Peter Gregvorek.

Brigádnicky občanmi obce a poslancami OZ sa vyložil dlažbou chodník k pamätníku a jeho okolie.   

Na úprave trávnatej plochy a výsadbe zelene bude pokračovať v roku 2011.

Celkové náklady za obdobie od r. 2007 boli vo výške 9760 € a 1650 € je vyčlenených na úpravu okolia. -ib-


foto: práce  v okolí pomníka a socha partizána po rekonštrukcii


 

„Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas.“

Miestna ľudová knižnica získala prostriedky z Grantového sytému Ministerstva kultúry SR program Akvizícia knižníc na projekt  „Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas“, ktorý vypracovala knihovníčka a bol podaný v novembri 2009 s požadovanou dotáciou 1600 €, spolufinancovanie obce vo výške 5%.

Projekt bol podporený vo výške 1000 €.

 Realizácia projektu je do konca roka 2010.

 

PROJEKT BOL UKONČENÝ V OKTÓBRI 2010.

Na realizáciu projektu obec použila celkom 1 234,42 €, z toho dotáciu z rozpočtu MK SR vo výške 1000 €, - prostriedky z rozpočtu obce vo výške 234,42 € t.j. 10,19 % z celkového rozpočtu podporeného projektu. Obec zakúpila a doplnila knižničný fond celkom o 158 knižničných jednotiek. Profil KF bol aktualizovaný o diela:
 slovenských autorov pre deti a mládež,  súčasných slovenských autorov pre dospelých  svetovej a slovenskej klasickej a súčasnej literatúry pre deti a mládeže a pre dospelých,  všeobecné encyklopédie, náučné, jazykové a výkladové slovníky a príručky, výberovo popularizačné publikácie z oblasti jazykovedy, umenia, zdravovedy, dejín, pedagogiky. 

-ib-


 


 

Grantový program "ĽUDIA PRE STROMY"

Nadácia EKOPOLIS s podporou Skupiny SKANSKA

"ZELENÉ SRDCE OBCE"

Dotácia vo výške 30 000,-
Spolufinancovanie obce 16 000,- Sk

REALIZÁCIA
V rámci projektu “Zelené srdce obce” sa vysadilo celkom

73 stromčekov a kríkov.
Čerpanie grantu je vo výške 28 973,- Sk.
Do projektu sa zapojilo celkom 28 občanov.
Medializácia projektu – Obecné noviny, obecná internetová stránka, 
plagáty a vývesné tabule.
Odovzdanie projektu: 29. novembra 2008 o 15.30 Obecný úrad Malinová
  

         

POĎAKOVANIE

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na realizácii projektu "Zelené srdce obce" - občanom, vedeniu obce za partnerstvo, Nadácii Ekopolis a spoločnosti Skupiny Skanska za podporu a finančnú pomoc. Skutočná hodnota práce a jej výsledok sa nedá vyčísliť.
Spoločným úsilím sme my, občania, premenili myšlienky na skutok a s Vašou finančnou podporou vložili kamienok do mozaiky, aby sa obrázok stal skutočnosťou.

Ďakujeme!


 

  

 

-ib-


 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka