Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Tlačivá - miestne dane a poplatky

* * *

INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

 

Správcom dane z nehnuteľností je obec, v územnom obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že Obec Malinová je príslušným správcom dane pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Malinová. 

Oznamovacia povinnosť - fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane do 30 dní všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane (nadobudnutie nehnuteľností, vydanie stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu využitia stavby, zmena druhu pozemku, zmena výmery, zánik vlastníctva a pod.) Pri vzniku alebo zániku daň. povinnosti má oznamovaciu povinnosť ten, kto nehnuteľnosť predal alebo daroval, ale aj ten, kto nehnuteľnosť nadobudol, teda k jednej právnej skutočnosti sa viaže oznamovacia povinnosť minimálne dvoch osôb. Oznámenie zmeny sa podáva písomne. Tlačivo si môžete stiahnuť pod textom v časti- Tlačivá. 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností: 
• daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Malinová, 

• daňovník, u ktorého došlo oproti predchádzajúcemu roku k zmene vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, dražba, zmena účelu využitia, zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia a pod.). 

• Daňovníci, u ktorých zmeny nenastali, daňové priznanie nepodávajú a daň im bude vyrubená rozhodnutím. 

Ako sa podáva daňové priznanie: 
• daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

• podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, alebo stiahnuť v tlačivách pod textom- Daňové priznanie tlačivo s prílohami.

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie: 
• daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. januára aktuálneho zdaňovacieho obdobia 

• vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Obecný úrad v Malinovej osobne, príp. poštou či elektronicky

Potrebujete: 
• výpis z listu vlastníctva 
• podľa okolností – kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. 

Vyrubenie dane: Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi rozhodnutie, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane a postup úhrady dane. Upozornenie: Za nesplnenie niektorej z uvedených povinností alebo za ich splnenie po lehote určenej zákonom môže správca dane uložiť pokutu. 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka