Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Tlačivá - stavebná správa

Drobné stavby

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlas.drobnej-stavby.pdf (46.6 kB) (46.6 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlas.stev.uprav-a-udr.prac.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf (58.9 kB) (58.9 kB)

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.pdf (400.8 kB) (400.8 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf (60.5 kB) (60.5 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf (270.8 kB) (270.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (458.7 kB) (458.7 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf (466.2 kB) (466.2 kB)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti.pdf (253.6 kB) (253.6 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (312 kB) (312 kB)

Žiadosť o stanovisko_vodná stavba
 Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 120.pdf (254.3 kB) (254.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia_vodná stavba (studňa)
 Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.pdf (28.8 kB) (28.8 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
 Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov.pdf (61.7 kB) (61.7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

žiadosť MZZO
 Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia k staveb. povoleniu alebo kolaudácii.pdf (543.2 kB) (543.2 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku miestnej komunikácie
 Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku a uzávieerku miestnej komunikácie.pdf (19.9 kB) (19.9 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
 Žiaodsť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

Žiadosť o zriadenie/povolenie vjazdu
 Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.pdf (388.2 kB) (388.2 kB)

Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia
 Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia.pdf (63.6 kB) (63.6 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohosp. pôdy.pdf (160 kB) (160 kB)

Žiadosť na odkúpenie-užívanie pozemku
 Žiadosť o odkúpenie - užívanie pozemku.pdf (20.5 kB) (20.5 kB)

Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby)
 Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby).pdf (51.6 kB) (51.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby.pdf (72 kB) (72 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby
 Návrh na vydanie kolaudačnéh rozhodnutia reklamnej stavby.pdf (68.9 kB) (68.9 kB)

Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby.pdf (79.8 kB) (79.8 kB)

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
 Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby.pdf (68.2 kB) (68.2 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 Ohlásenie reklamnej stavby.pdf (94 kB) (94 kB)

Súpisné čísla

Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla
 Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla.pdf (185.2 kB) (185.2 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf (183.5 kB) (183.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf (118 kB) (118 kB)

Príloha k žiadosti o pridelenie/určenie súpisného čísla
 Príloha k žiadosti o prodelení SČ.pdf (194.4 kB) (194.4 kB)

Žiadosť o zápis stavby do katastra skolaudovanej pre r. 1976
 Žiadosť o zápis stavby do katastra skolaudovanej pre 1.10.1976.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

Žiadosť o zápis stavby do katastra postavenej po roku 1976
 ŽIadosť o zápis stavby do katastra.pdf (21.4 kB) (21.4 kB)

Návrh na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu
 Návrh na vklad do KN.pdf (336.3 kB) (336.3 kB)

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka