Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Základné úlohy a obsadenie

Obecný úrad - základné úlohy
(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace splnením úloh   samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu atiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Malinovej , ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malinovej .

Obecný úrad - štruktúra, predstavitelia 
 
Obecný úrad a Materská škola 
 

Správa obecného úradu:
Volený predstaviteľ: Juraj Stiffel, starosta obce
Zamestnanci: účtovníctvo, mzdy : Edita Priehodová
dane, poplatky, evidencia obyvateľstva, pohrebníctvo,podateľňa,ŽP: Mgr. Miroslava Grossová
kurič, údržbár: Ján Bolfík
 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka