Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Zbor pre občianske záležitosti

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Malinovej zaznamenáva do pamäte životné okamihy ľudí a významné udalosti obce. Venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o občanov v ich významných životných momentoch formou vykonávania občianskych obradov a slávností od narodenia až po poslednú rozlúčku. Zloženie ZPOZ schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie a spoluorganizovanie týchto podujatí:
- uvítanie novorodenca do života
- smútočná rozlúčka so zosnulým
- spoločná slávnosť pre jubilantov
- individuálna slávnosť jubilujúcich významných občanov obce
- spoločná slávnosť jubilujúcich sobášov
- iné podujatia (výročia, návštevy a pod.)

Podujatia ZPOZ sú evidované v pamätnej knihe vo forme slávnostného zápisu.
ZPOZ pri OcÚ Malinová  zodpovedá  za estetickú úroveň týchto obradov a vytvára potrebné organizačné a materiálne podmienoky pre ich organizovanie.
Na výkone občianskych obradov a slávností sa podieľa starosta obce, zástupca starostu, poslanci Obecného zastupiteľstva a členovia ZPOZ.

„Ľudia zabudnú čo ste povedali.
Ľudia zabudnú čo ste urobili,
ale nikdy nezabudnú ako sa pri vás cítili.“

* * *

UVÍTANIE DIEŤATKA DO ŽIVOTA
Ak majú rodičia záujem o zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy obce a uvítanie do života v obradnej sieni, je potrebné vypísať návratku, ktorú obdržia rodičia spoločne s blahoželaním a pozvánkou od Obecného úradu v Malinovej a dohodnúť si termín konania slávnosti.

 

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Obec Malinová nezabúda ani na tých spoluobčanov, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí a pozýva občanov od veku 50 rokov na slávnosť  v mesiaci október – Mesiac úcty k starším spoločne s Klubom dôchodcov. 

 

JUBILEJNÝ SOBÁŠ
Slávnosť sa vykonáva raz ročne v mesiaci september, pozvaní sú manželia, ktorí v roku oslávili jubileum spoločného života 20, 30 ... rokov. Slávnosť sa koná v spoločenskej sále za prítomnosti pozvaných rodinných príslušníkov s posedním a zábavou.

 

SMÚTOČNÁ ROZLÚČKA SO ZOSNULÝM
Sú chvíle života, keď niekto blízky navždy odíde. Občianske pohreby a rozlúčky sa konajú v Dome smútku v Malinovej. Pre dôstojnú rozlúčku zabezpečuje ZPOZ smútočného rečníka, recitáciu, spev, sprievodnú hudbu.

-ib-

* * *

Mesiac október dostal prívlastok mesiaca úcty k starším

Zbor pre občianske záležitosti Malinová a Klub dôchodcov aj v tomto roku pozvali na stretnutie občanov v dôchodkovom veku a členov Klubu dôchodcov. Stretnutie bolo milou príležitosťou pogratulovať našim jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili, alebo sa ešte dožijú okrúhleho životného jubilea a na chvíľu zastať v uponáhľanom tempe života. Uskutočnilo sa  19. októbra 2019 v sále Partizánskeho domu.

V programe slávnosti pozdravili našich spoluobčanov deti z Materskej školy. Členom Klubu dôchodcov, ktorý v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho založenia, sa prihovorila  jeho predsedníčka Štefánia Niklová, zhodnotila činnosť klubu za celé obdobie, poďakovala sa všetkým členom za prácu a  odovzdala vecné dary zakladajúcim členom p. Ide Richterovej a tiež p. Alojzii Hladkej, ktorá v tomto roku nečakane zomrela, dar prezval jej syn Marián.

ZPOZ vykonal slávnostný zápis jubilantov obce Malinová pri príležitosti Mesiaca úcty k starším do Pamätnej knihy i samostatný zápis k 30. výročiu Klubu dôchodcov Malinová. V slávnostnom príhovore starosta obce Juraj Stiffel vyzdvihol prácu KD slovami:  „ …. v našej obci sú vytvorené podmienky, aby ste sa mohli stretnúť, porozprávať, aby ste mohli vyvíjať činnosť a to v organizácii Klubu dôchodcov už celých 30 rokov.  Za tri desaťročie  KD patrí medzi najaktívnejšie organizácie  predovšetkým vďaka obetavosti, zodpovednosti a aktivite výboru ale i všetkých jej členov.  Budem veľmi rád, keď sa aj naďalej budete aktívne zapájať do verejného života v našej Malinovej. Venujte sa veciam ktoré Vás tešia, vďaka ktorým sa cítite potrební  a ktoré Vás robia šťastnými. Všetci ste tvrdo pracovali, aby sme nežili v nedostatku. Vychovávali ste nás tak, aby z nás boli dobrí ľudia. Ja Vám úprimne ďakujem za to čo ste urobili pre nás, aj pre našu obec. Je dôležité nezabúdať a pripomínať si to a to nie len v októbri, ale počas celého roka.“  

V závere svojho vystúpenia zaželal všetkým pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc detí.

Po skončení oficiálnej časti programu vystúpila hudobná a spevácka skupina Bazalička z Ráztočna, ktorá doslova  rozospievala krásnymi ľudovými piesňami všetkých prítomných. O pohostenie sa postaral KD.

text: I. Balážová, foto: P. Remiaš

deti mš.JPG

gratuálcia 1.JPG

gratulácia 2.JPG

Jub. bazalička.JPG

niklová a richterová.JPG

pamatný list.JPG

zápis do pamatnej knihy.JPG

zpoz a starosta.JPG

* * *

Slávnostný zápis jubilanta do pamätnej knihy obce     

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Malinovej uskutočnili 12. apríla 2019 Slávnostný zápis do pamätnej knihy obce Malinová z príležitoti životného jubilea 70 rokov Mgr. Pavla Remiáša fotografa, publicistu a novinára.

         V príhovore starosta obce povedal,  napriek tomu že nie je rodákom našej obce a prisťahoval sa do Malinovej pred deviatimi rokmi, má v nej svoje pevné miesto, vážnosť a priateľov. Od svojho príchodu proste „zapadol“. Presadil  sa a dosiahol uznanie svojim neokázalým vystupovaním, citlivým ľudským prístupom, nezištným priateľstvom a ochotou pomáhať. To je príklad a najaktuálnejší odkaz hodný obdivu, úcty a nasledovania. Poďakoval mu za jeho prácu, vrelý vzťah k obci Malinová, šírenie jej dobrého mena a odovzdal mu Pamätný list.   

                                                                                                               Srdečne blahoželáme.

                                                                                                                Text: -ib-, Foto: P. Remiaš

70. Remiáš.JPG


 

Uvítanie nových občanov

Členovia Zboru pre občianske záležitosti  v Malinovej a starosta obce vykonali v auguste slávnostný obrad uvítania troch detičiek do života.

 

 

 

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka