Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Združenie technických a športových činností

Kontakt: 

Ladislav Richter - predseda

Malinová č. 7

972 13 

Objednávanie strelnice na športové streľby u predsedu organizácie č.t. 046 5443 146.


 

Deň detí v prírode!

Pestrú paletu podujatí k MDD uzatvorila akcia pre deti v prírode v sobotu 4.júna 2011.  Aj keď organizátori (ZTaŠČ a SZPB) naplánovali výlet pre deti a rodičov na štvorcovú lúku, tento sa nakoniec pre rozmočený terén po búrke z predchádzajúceho dňa konal na strelnici. Pred úradom sa stretlo len do desiatky detí, ale postupne s vyjasňovaním oblohy a slniečkom, pribúdali ďalšie. Deti po príchode na strelnicu pomáhali rozložiť tábor, nazbierať v lese drevo na táborák, potom si zahrali hru na „smradľavé vajce, pri ktorej lietali vzduchom farebné loptičky. Vôbec nevadilo, že sa hrali malí, väčší i najväčší, bok po boku s veselým krikom a zápalom v hre. Následne si zahrali starú hru na slepú babu a vyrazili do lesa na prechádzku s ujom Lacom. Vrátili sa vysmädovaní, zamaskovaní lístím, niektorí i s voňavými jahodami. Po krátkom oddychu a občerstvení si zahrali vybíjanú a hru „kráľu, kráľu, daj vojačka“. Veselé scény, kotrmelce a rôzne akrobatické kúsky rozosmiali aj nás, starších. A nakoniec prišla dlhoočakávaná hra „karpoš“. A neuveríte, ale tí najmenší rýchlo pochopili jej princíp a odpaľovali o stošesť.
Deti dostali rôzne sladkosti, nápolitanky a občerstvenie, na ktoré nám prispeli sponzori – ujo Richter, teta Mokrá a Telovýchova. Spokojné odchádzali domov s otázkou, kedy zasa bude niečo podobné.
Podujatie sa nakoniec vydarilo, hoci mohlo prísť viac detí i rodičov, čo bolo našim zámerom, aby spoločne strávili deň v prírode so spoločnými hrami. Tí, ktorí prišli, iste ocenili našu snahu, ale hlavne to, že deti mali pohyb na čerstvom vzduchu a kolektívnou hrou nadviazali medzi sebou pevnejšie väzby.
Prajeme deťom, aby boli zdravé a mali vytvorených čoraz viac možností pre svoj rozvoj!

pripravila I.Balážová


 

Hráme sa na indiánov!

Hráme sa na indiánov!

Tak sa volal deň, ktorý bl venovaný deťom a ich sviatku MDD. Konal sa 29. mája 2010 na strelnici v Malinovej. Organizovalo ho ZTaŠČ v spolupráci so ZO SZPB Malinová a pomoci sponzorov - ITYS Malinová, Cachovanka a Peklo Pub Malinová. 

 

Zúčastnilo sa asi 40 detí a rodičia, deti dostali farebné čelenky. Na začiatku s náčelníkom Apačov "vyfajčili fajku mieru" a potom plnili bojové úlohy:- stopovali bledú tvár, lovili tomahavkom bizóny, strieľali lukom a šípom do lietajúceho    sokola, potom kopijami lovili ryba v jazierku,   zajzdili si na indiánskych mustangoch. Nakoniec pri indiánskom toteme museli obstáť v skúške najťažšej - ani sa nepohnúť, ani brvou nemrknúť, keď okolo nich lietali ostré šípy, tomahawky a kopije. Obstáli všetci - nakoniec im čelenky zdobili perá sokola. Každému podľa toho, aký bol zdatný a čestný v boji náčelník prijal do radov bojovníkom kmeňa Apačov.

Pri indiánskom ohníku si potom spoločne opekali a naučili sa aj pesničku: 

Indiáni tí sa majú, celý deň sa iba hrajú,

              kričia hejsa, hopsasa, chytajú sa do lasa.              

Potom vlezú do vigwamu, zavolajú svoju mama.

Mama, mama, máme hlad, zjedia vlka idú spať.

 (skúste aj Vy - na melódiu Prší, prší).


 


Do súťaže sa zapojili aj rodičia a škoda, že prišiel veľký čierny mrak, pred ktorým hrdinský indiáni utiekli, boli by sme pokračovali až do zotmenia.

ok: Irena Balážová


 

Nechýbal ani víťazný tanec pri toteme a indiánsky pokrik.
Do súťaže sa zapojili aj rodičia a škoda, že prišiel veľký čierny mrak, pred ktorým hrdinskí indiáni utiekli, boli by sme pokračovali až do zotmenia.
A keby boli vydržali, boli by videli, ako sme mučili pri indiánskom kole indiána nepriateľského kmeňa Komančov Sediaceho byvola. Veď aj organizátori sa môžu zahrať! Tu je niekoľko momentov.

                                                                                                                              Z podujatia pripravila I.Balážová


 


 

MDD 2010 - Hráme sa na indiánov

Rybana

Rybana

Bojovníci kmeňa Komančov

Bojovníci kmeňa Komančov

Biela holubica

Biela holubica

Odmeny pre najlepších Apačov

Odmeny pre najlepších Apačov


 
 
Na bojovom chodníku

Na bojovom chodníku

Bojová porada

Bojová porada

To je môj mustang

To je môj mustang

Orlie pierko a Watavah

Orlie pierko a Watavah


 
 
Rada starších

Rada starších

Náš wigvam

Náš wigvam

indiánsky ohník

indiánsky ohník

rad starších hodnotí

rad starších hodnotí


 
 
biele tváre mučia Winnetoua

biele tváre mučia Winnetoua

Winnetou, náčelník Apačov

Winnetou, náčelník Apačov

Winnetou vydrž, Old Shaterhand je za kopcom!

Winnetou vydrž, Old Shaterhand je za kopcom!

indiáni plnia bojovú úlohu

indiáni plnia bojovú úlohu


 
 
indiánska porada

indiánska porada

indiánsky pozdrav

indiánsky pozdrav

jazdecké derby

jazdecké derby

lov rýb

lov rýb


 
 
malé indiánky

malé indiánky

mustangy sa unavili

mustangy sa unavili

Náčelník Tekumseh a Nšo-či

Náčelník Tekumseh a Nšo-či

Sediaci byvol s fajkou mieru

Sediaci byvol s fajkou mieru


 
 
streľba na sokola a bizóna

streľba na sokola a bizóna

víťazný tanec pri toteme

víťazný tanec pri toteme

tomahawkom na bizóna

tomahawkom na bizóna


 

Ďalšie fotogalérie

Z histórie po súčasnosť.

     Zväz pre spoluprácu s armádou alebo skrátene Zväzarm bola jednotná dobrovoľná branno-spoločenská organizácia v ČSSR.Zväzarm bol založený 4. novembra 1951 na základe zákona č. 92/1951 o brannej výchove.Zväzarm plnil niektoré úlohy obrany štátu. Zastrešoval branné športy a technickú záujmovú činnosť, organizoval Sokolovské a Dukelské preteky brannej zdatnosti a Týždne brannej aktivity, vydával týždenníky: Svazarmovec a Obranca vlasti. Významnou mierou prispieval k rozvoju záujmových činností. V našej obci bola pravdepodobne založená základná organizácia zväzarmu v rokoch 1953 – 1955. V tomto období bol predsedom Ján Kobela a združovala približne do 60 členov. Vo funkcii predsedu sa vystriedali až do súčasnosti viacerí občania asi v tomto poradí: Ján Kobela, Jozef Richter, Fridrich Krebes, Oskar Schlenker, Ladislav Richter, František Richter, Jozef Vajcik, Jozef Minich ml., Róbert Baláž a Ladislav Richter, ktorý sa vrátil do funkcie v roku 1987 a je predsedom až dodnes (2009).


     Počet členov organizácie postupne klesal, dnes združuje cca 9 členov. V roku 1981 mal 7 členiek žien. Od svojho vzniku táto organizácia patrila medzi najaktívnejšie zložky v obci, pôsobil tu strelecký krúžok, krátšie obdobie aj kynologický krúžok (mal 9 členov). Každoročne až do roku 1989 sa organizovali strelecké preteky o pohár MNV, lyžiarske preteky (organizujú ich až dodnes), športový deň pre deti a pod. Zväzarm v Malinovej bol hlavným spoluorganizátorom okresných preborov:
• roku 1983 sa konal na ihrisku okresný Zväzarmovský deň, kde sa predstavili kynológovia a raketoví modelári.
• 1984 Zväzarmovský deň a Sokolovský pretek brannej zdatnosti
• 1986 Dukelský pretek brannej zdatnosti, ktorého sa zúčastnilo celkom 510 návštevníkov
• 1987 Majstrovská okresu v brannom preteku (25.1.), kde v kategórii juniorov obsadil Tibor Mikula 1. miesto, v kategórii mužov 2. miesto Miroslav Páleš.
• 1988 Dukelský pretek brannej zdatnosti, ktorý sa už organizoval na strelnici.
• Členovia organizácie sa zúčastňovali okresných,krajských i celoštátnych streleckých a branných preborov. V roku 1975 na Veľkej cene SNP – DPBZ vo Zvolene obsadil Jozef Minich v kategórii muži 3. miesto.


     Členovia Zväzarmu sa aktívne zapájali aj do brigádnickej činnosti – pomáhali pri budovaní obecného vodovodu, natierali stĺpy miestneho rozhlasu, oprave Pamätnej izby revolučných tradícií (v súčasnosti neexistuje), nad ktorou mali patronát, čistili lesné chodníky, organizovali školenia pre vodičov-amatérov. Svojpomocne si vybudovali strelnicu a tiež miestne klzisko.
Rok 1990 (zmena spoločenského zriadenie r. 1989) priniesol vážne zmeny v organizácii, štruktúre a v názvoch skoro všetkých spoločenských organizáciách u nás. Zmeny sa udiali i v druhej najpočetnejšej organizácii – Zväzarme, keď rovnako v marci 1990 vzniká nástupnícka organizácia Združenie technických športov a činnosti v SR (ZTŠČ SR). Základná organizácia v Malinovej pokračovala vo svojej činnosti aj po týchto zmenách, aj keď počet jej členov klesal. Hlavná činnosť je zameraná na streleckú aktivitu. Okrem toho i naďalej organizujú lyžiarske preteky pre deti a občanov obce, spolupracujú s ostatnými spoločenskými organizáciami na organizovaní športových podujatí pre deti k MDD, turistických akcií, spomienkových podujatí k oslobodeniu a SNP, strelnica sa využíva okrem strelieb aj na akcie pre deti, klubu dôchodcov a pod.
 

Spracovala: I. Balážová
Zdroj: obecná kronika, dokumenty Zväzarmu a zo spomienok L. Richtera, predsedu


 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka